CascadiaPHP 2024

İşlev Takma Adlarının Listesi

PHP'de birden fazla isimle çağırabileceğiniz pek az işlev vardır. Bazı durumlarda çok sayıda ismin arasından birinin özellikle tercih edilmediği bazı durumlar vardır; is_int() ve is_integer() işlevleri aynı oranda tercih edilmeleriyle bunlara iyi birer örnektir. Bununla birlikte, API değişmesi veya başka bir sebeple isimleri değişen işlevler vardır. Bunların eski isimleri birer takma ad olarak geriye uyumluluk için tutulmaktadır. Bu çeşit takma adları kullanmamanız gerekir, çünkü bunlar bir zaman gelir desteklenmekten vaz geçilebilir veya isimleri değiştirilebilir ve dolayısıyla betiğiniz taşınabilirlik özelliğini kaybedebilir. Bu liste eski betiklerini yeni sözdizimine güncellemek isteyenlere yardımcı olmak amacıyla oluşturulmuştur.

Takma Adlar
Takma Ad Asıl İşlev Bulunduğu Eklenti
_ gettext() Gettext
chop rtrim() Temel sözdizimi
close closedir() Temel sözdizimi
com_get com_propget() COM
com_propset com_propput() COM
com_set com_propput() COM
die exit() Çeşitli İşlevler
diskfreespace disk_free_space() Dosya Sistemi
doubleval floatval() Temel sözdizimi
fputs fwrite() Temel sözdizimi
gzputs gzwrite() Zlib
i18n_convert mb_convert_encoding() Çok baytlı dizgeler
i18n_discover_encoding mb_detect_encoding() Çok baytlı dizgeler
i18n_http_input mb_http_input() Çok baytlı dizgeler
i18n_http_output mb_http_output() Çok baytlı dizgeler
i18n_internal_encoding mb_internal_encoding() Çok baytlı dizgeler
i18n_ja_jp_hantozen mb_convert_kana() Çok baytlı dizgeler
i18n_mime_header_decode mb_decode_mimeheader() Çok baytlı dizgeler
i18n_mime_header_encode mb_encode_mimeheader() Çok baytlı dizgeler
imap_create imap_createmailbox() IMAP
imap_fetchtext imap_body() IMAP
imap_getmailboxes imap_list_full() IMAP
imap_getsubscribed imap_lsub_full() IMAP
imap_header imap_headerinfo() IMAP
imap_listmailbox imap_list() IMAP
imap_listsubscribed imap_lsub() IMAP
imap_rename imap_renamemailbox() IMAP
imap_scan imap_listscan() IMAP
imap_scanmailbox imap_listscan() IMAP
ini_alter ini_set() Temel sözdizimi
is_double is_float() Temel sözdizimi
is_integer is_int() Temel sözdizimi
is_long is_int() Temel sözdizimi
is_real is_float() Temel sözdizimi
is_writeable is_writable() Temel sözdizimi
join implode() Temel sözdizimi
key_exists array_key_exists() Temel sözdizimi
mbstrcut mb_strcut() Çok baytlı dizgeler
mbstrlen mb_strlen() Çok baytlı dizgeler
mbstrpos mb_strpos() Çok baytlı dizgeler
mbstrrpos mb_strrpos() Çok baytlı dizgeler
mbsubstr mb_substr() Çok baytlı dizgeler
mysql mysql_db_query() MySQL
mysql_createdb mysql_create_db() MySQL
mysql_db_name mysql_result() MySQL
mysql_dbname mysql_result() MySQL
mysql_dropdb mysql_drop_db() MySQL
mysql_fieldflags mysql_field_flags() MySQL
mysql_fieldlen mysql_field_len() MySQL
mysql_fieldname mysql_field_name() MySQL
mysql_fieldtable mysql_field_table() MySQL
mysql_fieldtype mysql_field_type() MySQL
mysql_freeresult mysql_free_result() MySQL
mysql_listdbs mysql_list_dbs() MySQL
mysql_listfields mysql_list_fields() MySQL
mysql_listtables mysql_list_tables() MySQL
mysql_numfields mysql_num_fields() MySQL
mysql_numrows mysql_num_rows() MySQL
mysql_selectdb mysql_select_db() MySQL
mysql_tablename mysql_result() MySQL
ociassignelem OCICollection::assignElem OCI8
ocibindbyname oci_bind_by_name() OCI8
ocicancel oci_cancel() OCI8
ocicloselob OCILob::close OCI8
ocicollappend OCICollection::append OCI8
ocicollassign OCICollection::assign OCI8
ocicollmax OCICollection::max OCI8
ocicollsize OCICollection::size OCI8
ocicolltrim OCICollection::trim OCI8
ocicolumnisnull oci_field_is_null() OCI8
ocicolumnname oci_field_name() OCI8
ocicolumnprecision oci_field_precision() OCI8
ocicolumnscale oci_field_scale() OCI8
ocicolumnsize oci_field_size() OCI8
ocicolumntype oci_field_type() OCI8
ocicolumntyperaw oci_field_type_raw() OCI8
ocicommit oci_commit() OCI8
ocidefinebyname oci_define_by_name() OCI8
ocierror oci_error() OCI8
ociexecute oci_execute() OCI8
ocifetch oci_fetch() OCI8
ocifetchinto oci_fetch_array(), oci_fetch_row(), oci_fetch_assoc(), oci_fetch_object() OCI8
ocifetchstatement oci_fetch_all() OCI8
ocifreecollection OCICollection::free OCI8
ocifreecursor oci_free_statement() OCI8
ocifreedesc oci_free_descriptor() OCI8
ocifreestatement oci_free_statement() OCI8
ocigetelem OCICollection::getElem OCI8
ociinternaldebug oci_internal_debug() OCI8
ociloadlob OCILob::load OCI8
ocilogon oci_connect() OCI8
ocinewcollection oci_new_collection() OCI8
ocinewcursor oci_new_cursor() OCI8
ocinewdescriptor oci_new_descriptor() OCI8
ocinlogon oci_new_connect() OCI8
ocinumcols oci_num_fields() OCI8
ociparse oci_parse() OCI8
ocipasswordchange oci_password_change() OCI8
ociplogon oci_pconnect() OCI8
ociresult oci_result() OCI8
ocirollback oci_rollback() OCI8
ocisavelob OCILob::save OCI8
ocisavelobfile OCILob::import OCI8
ociserverversion oci_server_version() OCI8
ocisetprefetch oci_set_prefetch() OCI8
ocistatementtype oci_statement_type() OCI8
ociwritelobtofile OCILob::export OCI8
ociwritetemporarylob OCILob::writeTemporary OCI8
odbc_do odbc_exec() ODBC
odbc_field_precision odbc_field_len() ODBC
pg_clientencoding pg_client_encoding() PostgreSQL
pg_setclientencoding pg_set_client_encoding() PostgreSQL
pos current() Temel sözdizimi
recode recode_string() Recode
show_source highlight_file() Temel sözdizimi
sizeof count() Temel sözdizimi
strchr strstr() Temel sözdizimi
xptr_new_context xpath_new_context()  

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top