PHP 8.1.28 Released!

OCICollection::free

(PHP 5, PHP 7, PHP 8, PECL OCI8 >= 1.1.0)

OCICollection::freeFrees the resources associated with the collection object

Açıklama

public OCICollection::free(): bool

Frees the resources associated with the collection object.

Bağımsız Değişkenler

Bu işlevin bağımsız değişkeni yoktur.

Dönen Değerler

Başarı durumunda true, başarısızlık durumunda false döner.

Sürüm Bilgisi

Sürüm: Açıklama
8.0.0, PECL OCI8 3.0.0 The OCI-Collection class was renamed to OCICollection to align with PHP naming standards.

Ayrıca Bakınız

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top