PHPCon Poland 2024

imap_lsub

(PHP 4, PHP 5, PHP 7, PHP 8)

imap_lsubÜyesi olunan tüm posta kutularını listeler

Açıklama

imap_lsub(IMAP\Connection $imap, string $hedef, string $kalıp): array|false

Üyesi olunan tüm posta kutularını bir dizi içinde döndürür.

Bağımsız Değişkenler

imap

IMAP\Connection nesnesi.

hedef

imap_open() işlevinde açıklandığı gibi normal olarak bir sunucu belirtimi olmalıdır.

Uyarı

imap.enable_insecure_rsh iptal edilmedikçe bu bağımsız değişkene güvenilir olmayan verinin aktarılması güvenli değildir.

kalıp

Posta kutusu hiyerarşisi içine aramanın başlayacağı yeri belirtir.

kalıp içinde belirtilebilecek iki özel karakter vardır: Alt dizinlere inilmesini sağlayan '*' ve alt dizinlere inilmemesini sağlayan '%'. kalıp olarak '*' posta kutusu hiyerarşisi içindeki tüm posta kutularının listelenmesini, '%' ise sadece tepe seviyedeki posta kutularının listelenmesini sağlar. kalıp olarak '~/mail/%' belirtilirse alt dizinlere inilmeden sadece ~/mail dizini altındaki posta kutuları listelenir.

Dönen Değerler

Üye olunan tüm posta kutularını bir dizi içinde döndürür, başarısızlık durumunda false döner.

Sürüm Bilgisi

Sürüm: Açıklama
8.1.0 imap bağımsız değişkeni artık IMAP\Connection nesnesi kabul ediyor, evvelce resource türünde geçerli bir imap değeri kabul ederdi.

Ayrıca Bakınız

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top