CascadiaPHP 2024

imap_rfc822_write_address

(PHP 4, PHP 5, PHP 7, PHP 8)

imap_rfc822_write_addressPosta kutusu, alan adı ve kişisel bilgi ile gerektiği gibi biçemlenmiş bir eposta adresi dönürür

Açıklama

imap_rfc822_write_address(string $posta_kutusu, string $alan_adı, string $adı_soyadı): string|false

Belirtilen verilerle » RFC 2822'de tanımlandığı gibi düzgün olarak biçemlenmiş bir eposta adresi döndürür.

Bağımsız Değişkenler

posta_kutusu

Posta kutusu ismi; daha fazla bilgi için imap_open() işlevine bakınız.

Uyarı

imap.enable_insecure_rsh iptal edilmedikçe bu bağımsız değişkene güvenilir olmayan verinin aktarılması güvenli değildir.

alan_adı

Eposta adresinin alan adı parçası.

adı_soyadı

Eposta adresi sahibinin adı ve soyadı.

Dönen Değerler

» RFC 2822'de tanımlandığı gibi düzgün olarak biçemlenmiş bir eposta adresi döner, başarısızlık durumunda false döner.

Örnekler

Örnek 1 - imap_rfc822_write_address() örneği

<?php
echo imap_rfc822_write_address("hartmut", "example.com", "Hartmut Holzgraefe");
?>

Yukarıdaki örneğin çıktısı:

Hartmut Holzgraefe <hartmut@example.com>

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top