PHPCon Poland 2024

imap_timeout

(PHP 4 >= 4.3.3, PHP 5, PHP 7, PHP 8)

imap_timeoutIMAP zaman aşımını tanımlar veya döndürür

Açıklama

imap_timeout(int $türü, int $süre = -1): int|bool

IMAP zaman aşımını tanımlar veya döndürür.

Bağımsız Değişkenler

türü

Şunlardan biridir: IMAP_OPENTIMEOUT, IMAP_READTIMEOUT, IMAP_WRITETIMEOUT, IMAP_CLOSETIMEOUT.

süre

Saniye cinsinden zaman aşımı süresi.

Dönen Değerler

süre bağımsız değişkeni belirtilmişse true başarısızlık durumunda ise false döner.

süre belirtilmemişse veya -1 ise türü ile belirtilen türdeki geçerli zaman aşımı süresini bir tamsayı olarak döndürür.

Örnekler

Örnek 1 - imap_timeout() örneği

<?php

echo "Okuma zaman aşımı: " . imap_timeout(IMAP_READTIMEOUT) . "\n";

?>

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top