PHPCon Poland 2024

imap_fetchmime

(PHP 5 >= 5.3.6, PHP 7, PHP 8)

imap_fetchmimeİletinin belirli bir bölümü için MIME başlıklarını getirir

Açıklama

imap_fetchmime(
    IMAP\Connection $imap,
    int $ileti_num,
    string $bölüm,
    int $seçenekler = 0
): string|false

Belirtilen iletilerin belirli bir gövde bölümünün MIME başlıklarını getirir.

Bağımsız Değişkenler

imap

IMAP\Connection nesnesi.

ileti_num

İleti numarası.

bölüm

Bölüm numarası. IMAP4 belirtimine göre bir gövde parçası listesini indisleyen nokta ayraçlı bir tamsayı dizisidir.

seçenekler

Aşağıdakilerden bir veya daha fazlasını içeren bir bit maskesi:

  • FT_UID - ileti_num bir UID'dir
  • FT_PEEK - Zaten atanmışsa Görüldü bayrağı atanmaz.
  • FT_INTERNAL - Dönen dizge dahili biçemde olur, CRLF ile standartlaştırılmaz.

Dönen Değerler

Belirtilen iletilerin belirli bir gövde bölümünün MIME başlıkları bir dizge olarak döner, başarısızlık durumunda false döner.

Sürüm Bilgisi

Sürüm: Açıklama
8.1.0 imap bağımsız değişkeni artık IMAP\Connection nesnesi kabul ediyor, evvelce resource türünde geçerli bir imap değeri kabul ederdi.

Ayrıca Bakınız

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top