PHP 8.1.28 Released!

imap_bodystruct

(PHP 4, PHP 5, PHP 7, PHP 8)

imap_bodystructBelirtilen iletinin bir gövde bölümünün yapısını okur

Açıklama

imap_bodystruct(IMAP\Connection $imap, int $ileti_num, string $bölüm): stdClass|false

Belirtilen iletinin bölüm ile belirtilen gövde bölümünün yapısını okur.

Bağımsız Değişkenler

imap

IMAP\Connection nesnesi.

ileti_num

İleti numarası.

bölüm

Okunacak gövde bölümü.

Dönen Değerler

Bilgi bir nesne içinde döndürülür, başarısızlık durumunda false döner. Nesnenin yapısı ve özellikleri hakkında bilgi almak için imap_fetchstructure() işlevine bakınız.

Sürüm Bilgisi

Sürüm: Açıklama
8.1.0 imap bağımsız değişkeni artık IMAP\Connection nesnesi kabul ediyor, evvelce resource türünde geçerli bir imap değeri kabul ederdi.

Ayrıca Bakınız

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top