imap_unsubscribe

(PHP 4, PHP 5, PHP 7, PHP 8)

imap_unsubscribeBir posta kutusundan üyeliği sonlandırır

Açıklama

imap_unsubscribe(IMAP\Connection $imap, string $posta_kutusu): bool

Belirtilen posta_kutusu ile üyeliği sonlandırır.

Bağımsız Değişkenler

imap

IMAP\Connection nesnesi.

posta_kutusu

Posta kutusu ismi; daha fazla bilgi için imap_open() işlevine bakınız.

Uyarı

imap.enable_insecure_rsh iptal edilmedikçe bu bağımsız değişkene güvenilir olmayan verinin aktarılması güvenli değildir.

Dönen Değerler

Başarı durumunda true, başarısızlık durumunda false döner.

Sürüm Bilgisi

Sürüm: Açıklama
8.1.0 imap bağımsız değişkeni artık IMAP\Connection nesnesi kabul ediyor, evvelce resource türünde geçerli bir imap değeri kabul ederdi.

Ayrıca Bakınız

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top