PHP 7.4.24 Released!

imap_unsubscribe

(PHP 4, PHP 5, PHP 7, PHP 8)

imap_unsubscribeBir posta kutusundan üyeliği sonlandırır

Açıklama

imap_unsubscribe(resource $imap_akımı, string $posta_kutusu): bool

Belirtilen posta_kutusu ile üyeliği sonlandırır.

Değiştirgeler

imap_akımı

imap_open() işlevinden dönen bir IMAP akımı.

posta_kutusu

Posta kutusu ismi; daha fazla bilgi için imap_open() işlevine bakınız.

Uyarı

imap.enable_insecure_rsh iptal edilmedikçe bu değiştirgeye güvenilir olmayan verinin aktarılması güvenli değildir.

Dönen Değerler

Başarı durumunda true, başarısızlık durumunda false döner.

Ayrıca Bakınız

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top