imap_alerts

(PHP 4, PHP 5, PHP 7, PHP 8)

imap_alertsOluşan tüm IMAP uyarı iletilerini döndürür

Açıklama

imap_alerts(): array|false

Son imap_alerts() çağrısından beri veya sayfa isteğinin başından beri oluşan tüm uyarı iletilerini içeren bir dizi döndürür.

imap_alerts() çağrısı uyarı yığıtını temizler. IMAP belirtimi bu iletilerin kullanıcıya aktarılmasını gerektirir.

Değiştirgeler

Bu işlevin değiştirgesi yoktur.

Dönen Değerler

Üretilmiş tüm uyarı iletilerini içeren bir dizi döner. Eğer hiç uyarı iletisi yoksa false döner.

Ayrıca Bakınız

  • imap_errors() - Oluşan tüm IMAP hatalarının iletilerini döndürür

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top