imap_close

(PHP 4, PHP 5, PHP 7)

imap_closeIMAP akımını kapatır

Açıklama

imap_close ( resource $imap_akımı [, int $seçenek = 0 ] ) : bool

Belirtilen IMAP akımını kapatır.

Değiştirgeler

imap_akımı

imap_open() işlevinden dönen bir IMAP akımı.

seçenek

Değer olarak CL_EXPUNGE belirtilirse, posta kutusu kapatılmadan önce silindi olarak imlenmiş iletiler posta kutusundan silinir. Bu işlevselliği imap_expunge() işleviyle de elde edebilirsiniz.

Dönen Değerler

Başarı durumunda TRUE, başarısızlık durumunda FALSE döner.

Ayrıca Bakınız

  • imap_open() - Belirtilen posta kutusuna yeni bir IMAP akımı açar

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top