CascadiaPHP 2024

imap_clearflag_full

(PHP 4, PHP 5, PHP 7, PHP 8)

imap_clearflag_fullİletilerdeki imleri temizler

Açıklama

imap_clearflag_full(
    IMAP\Connection $imap,
    string $aralık,
    string $imler,
    int $seçenekler = 0
): bool

Belirtilen aralık içindeki iletilerden imler ile belirtilen imleri siler.

Bağımsız Değişkenler

imap

IMAP\Connection nesnesi.

aralık

İleti numaraları aralığı. İstenen iletileri X,Y biçeminde sıralayabilir veya X:Y biçeminde bir aralık olarak belirtebilirsiniz.

imler

» RFC 2060'ta belirtildiği gibi silinecek imleri "\\Seen" (okundu), "\\Answered" (yanıtlandı), "\\Flagged (imli)", "\\Deleted" (silindi), "\\Draft" (taslak) olarak belirtebilirsiniz.

seçenekler

Şunlardan gerekenleri içeren bir bit maskesidir:

  • ST_UID - aralık bağımsız değişkeninin eşsiz kimlikleri içerdiği varsayılır.

Dönen Değerler

Başarı durumunda true, başarısızlık durumunda false döner.

Sürüm Bilgisi

Sürüm: Açıklama
8.1.0 imap bağımsız değişkeni artık IMAP\Connection nesnesi kabul ediyor, evvelce resource türünde geçerli bir imap değeri kabul ederdi.

Ayrıca Bakınız

add a note

User Contributed Notes 5 notes

up
1
Nohado
13 years ago
I got a note that:

if u want to set a mail to "//Unseen", which not exists,
do it like this:

imap_clearflag_full($your_imap_connection,
$number_of_message,"//Seen");

but, remember to do
imap_close($imap, CL_EXPUNGE);
@ the END! so that it will be confirmed!

Cheers,
Nohado
up
-1
Anonymous
18 years ago
imap_clearflag_full() and imap_setflag_full() seem to only change messageflags permanently with IMAP connections, not with POP3 connections.
up
-2
info at sharoff dot org
6 years ago
<?php

$connection
= imap_open(...);
$messageUid = 123;

imap_clearflag_full($connection, $messageUid, '\\Seen', ST_UID);
up
-3
Mark Hill
14 years ago
Remember to specify your flags like '\\Seen' rather than "\\Seen".

Of course, flags are an IMAP feature, not a POP feature.

Resetting \\Seen works from PHP 4.3 works fine on the modern mail servers I've tested.
up
-3
calmdown at abendstille dot at
21 years ago
This function seems not to save the \\Seen flag permanently.

Testet on Win NT IIS 4.0 PHP 4.3 and imap-mail-server
To Top