imap_utf8_to_mutf7

(PHP 5 >= 5.3.0, PHP 7, PHP 8)

imap_utf8_to_mutf7UTF-8 dizgeyi değiştirilmiş UTF-7 olarak kodlar

Açıklama

imap_utf8_to_mutf7(string $dizge): string|false

UTF-8 dizgesini (RFC 2060, 5.1.3 bölümünde belirtildiği gibi) değiştirilmiş UTF-7 olarak kodlar.

Bilginize:

Bu işlev yalnızca, utf8_to_mutf7() işlevini libcclient dışa aktarıyorsa kullanılabilir.

Bağımsız Değişkenler

dizge

UTF-8 kodlu dizge.

Dönen Değerler

Değiştirilmiş UTF-7 kodlu dizge ile döner, başarısızlık durumunda false döner.

Ayrıca Bakınız

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top