imap_gc

(PHP 5 >= 5.3.0, PHP 7, PHP 8)

imap_gcIMAP önbelleğini temizler

Açıklama

imap_gc(IMAP\Connection $imap, int $seçenekler): bool

Türü belirtilen önbellek girdilerini siler.

Değiştirgeler

imap

IMAP\Connection nesnesi.

seçenekler

Silinecek önbellek türü. Şu sabitlerden biri veya birkaçı belirtilebilir: IMAP_GC_ELT (ileti önbellek elemanları), IMAP_GC_ENV (zarflar ve gövdeler), IMAP_GC_TEXTS (metinler).

Dönen Değerler

Başarı durumunda true, başarısızlık durumunda false döner.

Sürüm Bilgisi

Sürüm: Açıklama
8.1.0 imap değiştirgesi artık IMAP\Connection nesnesi kabul ediyor, evvelce bir imap özkaynağı kabul ederdi.

Örnekler

Örnek 1 - imap_gc() örneği

<?php

$mbox 
imap_open("{imap.example.org:143}""username""password");

imap_gc($mboxIMAP_GC_ELT);

?>

add a note

User Contributed Notes 1 note

up
2
Anonymous
13 years ago
If you notice that you're program's memory usage is increasing (as observed using ps) while calling the imap functions, calling this function should free that memory.
To Top