International PHP Conference Berlin 2021

imap_gc

(PHP 5 >= 5.3.0, PHP 7, PHP 8)

imap_gcIMAP önbelleğini temizler

Açıklama

imap_gc ( resource $imap_akımı , int $önbellek_türü ) : string

Türü belirtilen önbellek girdilerini siler.

Değiştirgeler

imap_akımı

imap_open() işlevinden dönen bir IMAP akımı.

önbellek_türü

Silinecek önbellek türü. Şu sabitlerden biri veya birkaçı belirtilebilir: IMAP_GC_ELT (ileti önbellek elemanları), IMAP_GC_ENV (zarflar ve gövdeler), IMAP_GC_TEXTS (metinler).

Dönen Değerler

true döner.

Örnekler

Örnek 1 - imap_gc() örneği

<?php

$mbox 
imap_open("{imap.example.org:143}""username""password");

imap_gc($mboxIMAP_GC_ELT);

?>

add a note add a note

User Contributed Notes 1 note

up
2
Anonymous
11 years ago
If you notice that you're program's memory usage is increasing (as observed using ps) while calling the imap functions, calling this function should free that memory.
To Top