PHP 7.4.22 Released!

imap_gc

(PHP 5 >= 5.3.0, PHP 7, PHP 8)

imap_gcIMAP önbelleğini temizler

Açıklama

imap_gc(resource $imap_akımı, int $seçenekler): bool

Türü belirtilen önbellek girdilerini siler.

Değiştirgeler

imap_akımı

imap_open() işlevinden dönen bir IMAP akımı.

seçenekler

Silinecek önbellek türü. Şu sabitlerden biri veya birkaçı belirtilebilir: IMAP_GC_ELT (ileti önbellek elemanları), IMAP_GC_ENV (zarflar ve gövdeler), IMAP_GC_TEXTS (metinler).

Dönen Değerler

Başarı durumunda true, başarısızlık durumunda false döner.

Örnekler

Örnek 1 - imap_gc() örneği

<?php

$mbox 
imap_open("{imap.example.org:143}""username""password");

imap_gc($mboxIMAP_GC_ELT);

?>

add a note add a note

User Contributed Notes 1 note

up
2
Anonymous
12 years ago
If you notice that you're program's memory usage is increasing (as observed using ps) while calling the imap functions, calling this function should free that memory.
To Top