CascadiaPHP 2024

imap_undelete

(PHP 4, PHP 5, PHP 7, PHP 8)

imap_undeleteSilindi diye imlenmiş bir iletinin imini kaldırır

Açıklama

imap_undelete(IMAP\Connection $imap, string $ileti_num, int $seçenekler = 0): true

Belirtilen iletiden imap_delete() veya imap_mail_move() işleviyle konmuş silme imini kaldırır.

Bağımsız Değişkenler

imap

IMAP\Connection nesnesi.

ileti_num

IMAP4 tarzı aralık dizgesi biçeminde bir veya daha fazla ileti içeren bir dizge ("n", "n:m" veya bunların virgüllerle ayrılmış birleşimleri).

seçenekler

Dönen Değerler

Daima true döndürür.

Sürüm Bilgisi

Sürüm: Açıklama
8.1.0 imap bağımsız değişkeni artık IMAP\Connection nesnesi kabul ediyor, evvelce resource türünde geçerli bir imap değeri kabul ederdi.

Ayrıca Bakınız

add a note

User Contributed Notes 2 notes

up
0
phrank
16 years ago
If you need to use the uid instead of msgno use

imap_clearflag_full($stream, implode(',', $flags), '\\DELETED', ST_UID);
up
0
rdi at nospam dot donireland dot com
16 years ago
The imap_delete function allows the option to use a UID for the message number but the imap_undelete function does not.
To Top