PHP 7.4.24 Released!

imap_undelete

(PHP 4, PHP 5, PHP 7, PHP 8)

imap_undeleteSilindi diye imlenmiş bir iletinin imini kaldırır

Açıklama

imap_undelete(resource $imap_akımı, string $ileti_num, int $seçenekler = 0): bool

Belirtilen iletiden imap_delete() veya imap_mail_move() işleviyle konmuş silme imini kaldırır.

Değiştirgeler

imap_akımı

imap_open() işlevinden dönen bir IMAP akımı.

ileti_num

İleti numarası.

seçenekler

Dönen Değerler

Başarı durumunda true, başarısızlık durumunda false döner.

Ayrıca Bakınız

add a note add a note

User Contributed Notes 2 notes

up
0
rdi at nospam dot donireland dot com
13 years ago
The imap_delete function allows the option to use a UID for the message number but the imap_undelete function does not.
up
-1
phrank
13 years ago
If you need to use the uid instead of msgno use

imap_clearflag_full($stream, implode(',', $flags), '\\DELETED', ST_UID);
To Top