PHP 8.0.3 Released!

imap_listscan

(PHP 4, PHP 5, PHP 7, PHP 8)

imap_listscanBelirtilen metin ile eşleşen posta kutularını listeler

Açıklama

imap_listscan ( resource $imap_akımı , string $hedef , string $kalıp , string $içerik ) : array

Posta kutusu metninde içerik bulunan posta kutusu isimlerini içeren bir dizi döndürür.

Posta kutusu verisi içinde içerik dizgesinin varlığına bakması dışında imap_list() işlevine benzer.

Değiştirgeler

imap_akımı

imap_open() işlevinden dönen bir IMAP akımı.

hedef

imap_open() işlevinde açıklandığı gibi normal olarak bir sunucu belirtimi olmalıdır.

kalıp

Posta kutusu hiyerarşisi içine aramanın başlayacağı yeri belirtir.

kalıp içinde belirtilebilecek iki özel karakter vardır: Alt dizinlere inilmesini sağlayan '*' ve alt dizinlere inilmemesini sağlayan '%'. kalıp olarak '*' posta kutusu hiyerarşisi içindeki tüm posta kutularının listelenmesini, '%' ise sadece tepe seviyedeki posta kutularının listelenmesini sağlar. kalıp olarak '~/mail/%' belirtilirse alt dizinlere inilmeden sadece ~/mail dizini altındaki posta kutuları listelenir.

içerik

Aranacak dizge.

Dönen Değerler

Posta kutusu metninde içerik dizgesi geçen posta kutusu isimlerini bir dizi içinde döndürür.

Ayrıca Bakınız

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top