CascadiaPHP 2024

imap_listscan

(PHP 4, PHP 5, PHP 7, PHP 8)

imap_listscanBelirtilen metin ile eşleşen posta kutularını listeler

Açıklama

imap_listscan(
    IMAP\Connection $imap,
    string $hedef,
    string $kalıp,
    string $içerik
): array|false

Posta kutusu metninde içerik bulunan posta kutusu isimlerini içeren bir dizi döndürür.

Posta kutusu verisi içinde içerik dizgesinin varlığına bakması dışında imap_list() işlevine benzer.

Bağımsız Değişkenler

imap

IMAP\Connection nesnesi.

hedef

imap_open() işlevinde açıklandığı gibi normal olarak bir sunucu belirtimi olmalıdır.

Uyarı

imap.enable_insecure_rsh iptal edilmedikçe bu bağımsız değişkene güvenilir olmayan verinin aktarılması güvenli değildir.

kalıp

Posta kutusu hiyerarşisi içine aramanın başlayacağı yeri belirtir.

kalıp içinde belirtilebilecek iki özel karakter vardır: Alt dizinlere inilmesini sağlayan '*' ve alt dizinlere inilmemesini sağlayan '%'. kalıp olarak '*' posta kutusu hiyerarşisi içindeki tüm posta kutularının listelenmesini, '%' ise sadece tepe seviyedeki posta kutularının listelenmesini sağlar. kalıp olarak '~/mail/%' belirtilirse alt dizinlere inilmeden sadece ~/mail dizini altındaki posta kutuları listelenir.

içerik

Aranacak dizge.

Dönen Değerler

Posta kutusu metninde içerik dizgesi geçen posta kutusu isimlerini bir dizi içinde döndürür, başarısızlık durumunda false döner.

Sürüm Bilgisi

Sürüm: Açıklama
8.1.0 imap bağımsız değişkeni artık IMAP\Connection nesnesi kabul ediyor, evvelce resource türünde geçerli bir imap değeri kabul ederdi.

Ayrıca Bakınız

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top