PHPCon Poland 2024

imap_get_quota

(PHP 4 >= 4.0.5, PHP 5, PHP 7, PHP 8)

imap_get_quotaBelirtilen kullanıcının kota ayarlarını döndürür

Açıklama

imap_get_quota(IMAP\Connection $imap, string $kullanıcı): array|false

Belirtilen kullanıcının posta kutusunun kota ayarlarını ve istatistiklerini döndürür.

Bu işlev sadece yönetici tarafından kullanılır. Diğer kullanıcıların imap_get_quotaroot() işlevini kullanmaları gerekir.

Bağımsız Değişkenler

imap

IMAP\Connection nesnesi.

quota_root

Genelde user.isim biçeminde olup 'isim' hakkında bilgi istenecek posta kutusunun ismidir.

Dönen Değerler

Belirtilen posta kutusunun kapasitesi ile ilgili bilgileri bir ilişkisel dizi içinde döndürür. Tüm değerler bir özkaynağın adını anahtar olarak alan birer dizidir ve bu alt diziler 'usage' ve 'limit' indisli değerler içerir. Bir hata durumunda false döner.

PHP 4.3'ten itibaren, işlev » RFC 2087'ye daha fazla uyumludur. Dönen dizi sınırsız sayıda özkaynağı (iletiler, alt dizinler gibi) destekleyecek şekilde değiştirilmiştir. Her özkaynakla ilgili bilgiler ayrıca alt dizinlere konmuştur. İlişkisel dizinin her anahtarı değer olarak 'usage' ve 'limit' indisli bir dizi içerir.

Geriye uyumluluk adına özgün erişim yöntemleri hala kullanılabilmekteyse de bir güncelleme önerilir.

Sürüm Bilgisi

Sürüm: Açıklama
8.1.0 imap bağımsız değişkeni artık IMAP\Connection nesnesi kabul ediyor, evvelce resource türünde geçerli bir imap değeri kabul ederdi.

Örnekler

Örnek 1 - imap_get_quota() örneği

<?php
$mbox
= imap_open("{imap.example.org}", "mailadmin", "password", OP_HALFOPEN)
or die(
"bağlanılamadı: " . imap_last_error());

$quota_value = imap_get_quota($mbox, "user.kalowsky");
if (
is_array($quota_value)) {
echo
"Kullanılan: " . $quota_value['usage'];
echo
"Azami boyut: " . $quota_value['limit'];
}

imap_close($mbox);
?>

Örnek 2 - imap_get_quota() 4.3 ve üstü örneği

<?php
$mbox
= imap_open("{imap.example.org}", "mailadmin", "password", OP_HALFOPEN)
or die(
"bağlanılamadı: " . imap_last_error());

$quota_values = imap_get_quota($mbox, "user.kalowsky");
if (
is_array($quota_values)) {
$storage = $quota_values['STORAGE'];
echo
"Kullanılmış saklama alanı: " . $storage['usage'];
echo
"Saklama alanının azami boyutu: " . $storage['limit'];

$message = $quota_values['MESSAGE'];
echo
"İletinin uzunluğu: " . $message['usage'];
echo
"İleti için azami uzunluk: " . $message['limit'];

/* ... */
}

imap_close($mbox);
?>

Notlar

Bu işlev sadece c-client2000 ve üstü kütüphane sürümleriyle kullanılabilir.

imap_akımı posta yöneticisi olarak açılmış olmalıdır, yoksa işlev başarısız olur.

Ayrıca Bakınız

add a note

User Contributed Notes 3 notes

up
0
Anti Veeranna
17 years ago
If you're using this (or probably any other imap functions) and getting "Notice: Unknown: Quota root does not exist (errflg=2) in Unknown on line 0" errors after the script finishes, then call imap_errors() function before you close the imap stream - this will clear the error stack and you don't get those annoying notices.

Took me a while to figure it out.
up
-1
Shiraz Esat
19 years ago
For this function to work your IMAP server must also have the 'getquota' capability!

Check this by logging in directly:
telnet <mail server> <port>

e.g. telnet mail.myserver.com 143

and then once you're connected to the server
0 CAPABILITY
up
-3
dc at aufruhr dot com
20 years ago
ok, this error just occurs if there are no quotas on your mailbox.

same with imap_get_quotaroot().
To Top