imap_ping

(PHP 4, PHP 5, PHP 7, PHP 8)

imap_pingBelirtilen IMAP akımı hala etkin mi diye bakar

Açıklama

imap_ping(IMAP\Connection $imap): bool

imap_ping() işlevi hala etkin olup olmadığını anlamak için belirtilen akıma ping atar. Yeni postaların varlığını sınamak için kullanılabilir; özellikle belli bir süre etkinlik olmadığında bağlantıyı kapatan sunucularda belli aralıklarla yeni eposta gelip gelmediğine bakmak için iyi bir yöntemdir.

Bağımsız Değişkenler

imap

IMAP\Connection nesnesi.

Dönen Değerler

Akım hala etkinse true, diğer tüm durumlarda false döner.

Sürüm Bilgisi

Sürüm: Açıklama
8.1.0 imap bağımsız değişkeni artık IMAP\Connection nesnesi kabul ediyor, evvelce resource türünde geçerli bir imap değeri kabul ederdi.

Örnekler

Örnek 1 - imap_ping() örneği

<?php

$imap
= imap_open("{imap.example.org}", "mailadmin", "password");

// bir süre geçtikten sonra
if (!imap_ping($imap)) {
// yeniden bağlanmaya çalış
}

?>

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top