PHP 7.4.24 Released!

imap_ping

(PHP 4, PHP 5, PHP 7, PHP 8)

imap_pingBelirtilen IMAP akımı hala etkin mi diye bakar

Açıklama

imap_ping(resource $imap_akımı): bool

imap_ping() işlevi hala etkin olup olmadığını anlamak için belirtilen akıma ping atar. Yeni postaların varlığını sınamak için kullanılabilir; özellikle belli bir süre etkinlik olmadığında bağlantıyı kapatan sunucularda belli aralıklarla yeni eposta gelip gelmediğine bakmak için iyi bir yöntemdir.

Değiştirgeler

imap_akımı

imap_open() işlevinden dönen bir IMAP akımı.

Dönen Değerler

Akım hala etkinse true, diğer tüm durumlarda false döner.

Örnekler

Örnek 1 - imap_ping() örneği

<?php

$imap 
imap_open("{imap.example.org}""mailadmin""password");

// bir süre geçtikten sonra
if (!imap_ping($imap)) {
    
// yeniden bağlanmaya çalış
}

?>

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top