SymfonyWorld Online 2022 Winter Edition

imap_mutf7_to_utf8

(PHP 5 >= 5.3.0, PHP 7, PHP 8)

imap_mutf7_to_utf8Değiştirilmiş bir UTF-7 dizgesini UTF-8 olarak kodlar

Açıklama

imap_mutf7_to_utf8(string $dizge): string|false

Değiştirilmiş bir UTF-7 dizgesini (RFC 2060, 5.1.3 bölümünde belirtildiği gibi) UTF-8 olarak kodlar.

Bilginize:

Bu işlev yalnızca, utf8_to_mutf7() işlevini libcclient dışa aktarıyorsa kullanılabilir.

Değiştirgeler

dizge

Değiştirilmiş UTF-7 dizgesi.

Dönen Değerler

UTF-8 kodlu dizge ile döner, başarısızlık durumunda false döner.

Ayrıca Bakınız

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top