imap_subscribe

(PHP 4, PHP 5, PHP 7, PHP 8)

imap_subscribeBir posta kutusuna üyeliği başlatır

Açıklama

imap_subscribe(IMAP\Connection $imap, string $posta_kutusu): bool

Belirtilen posta kutusuna yeni bir üyelik başlatır.

Bağımsız Değişkenler

imap

IMAP\Connection nesnesi.

posta_kutusu

Posta kutusu ismi; daha fazla bilgi için imap_open() işlevine bakınız.

Uyarı

imap.enable_insecure_rsh iptal edilmedikçe bu bağımsız değişkene güvenilir olmayan verinin aktarılması güvenli değildir.

Dönen Değerler

Başarı durumunda true, başarısızlık durumunda false döner.

Sürüm Bilgisi

Sürüm: Açıklama
8.1.0 imap bağımsız değişkeni artık IMAP\Connection nesnesi kabul ediyor, evvelce resource türünde geçerli bir imap değeri kabul ederdi.

Ayrıca Bakınız

add a note

User Contributed Notes 2 notes

up
1
shacky
14 years ago
Hi,
When $mailbox string ends with '/' it doesn't subscribe and doesn't return any error. You need to rtrim this character.
up
0
ajflorido dot canariastelecom.com
21 years ago
Hello there! Sorry for my english
For someone who need to use this function.
I was trying to use it on my own imap server v2.0 but it didn't subscribe to any of the folders, so i try this method and it works.

class imap {
var $imaphost="{your.imap.host:143}";
var $imapuser="user";
var $imappass="pass";
}

$imapm = new imap();

$mbox=imap_open($imapm->imaphost,$imapm->imapuser,$imapm->imappass);

$bool=imap_subscribe($mbox,"{your.host:143}INBOX");
if ($bool)
{
print "Ok";
} else {
print "No ok";
}
To Top