PHPCon Poland 2024

imap_last_error

(PHP 4, PHP 5, PHP 7, PHP 8)

imap_last_errorGeçerli sayfa isteği sırasında oluşan son IMAP hatasının açıklamasını döndürür

Açıklama

imap_last_error(): string|false

Geçerli sayfa isteği sırasında oluşan son IMAP hatasının açıklamasını döndürür. Hata yığıtına dokunulmaz, dolayısıyla işlev peşpeşe çağrılırsa hep aynı ileti dönecektir.

Bağımsız Değişkenler

Bu işlevin bağımsız değişkeni yoktur.

Dönen Değerler

Ortada bir hata iletisi yoksa false, varsa son IMAP hatasının açıklamasını içeren bir dizge döndürür

Ayrıca Bakınız

  • imap_errors() - Oluşan tüm IMAP hatalarının iletilerini döndürür

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top