PHP 8.2.0 Released!

imap_reopen

(PHP 4, PHP 5, PHP 7, PHP 8)

imap_reopenIMAP akımını yeni posta kutusunda yeniden açar

Açıklama

imap_reopen(
    IMAP\Connection $imap,
    string $pk,
    int $seçenekler = 0,
    int $dnm_sayısı = 0
): bool

Bir IMAP veya NNTP sunucu üzerinde belirtilen posta kutusu için (pk) belirtilen akımı yeniden açar.

Bağımsız Değişkenler

imap

IMAP\Connection nesnesi.

pk

Posta kutusu adı; ayrıntılar için imap_open()işlevine bakınız.

Uyarı

imap.enable_insecure_rsh iptal edilmedikçe bu bağımsız değişkene güvenilir olmayan verinin aktarılması güvenli değildir.

seçenekler

Aşağıdakilerden gerekenleri içeren bir bit maskesi olarak belirtilir:

  • OP_READONLY - Posta kutusunu salt-okunur açar
  • OP_ANONYMOUS - Haberler (sadece NNTP) için .newsrc kullanılmaz ve güncellenmez.
  • OP_HALFOPEN - IMAP ve NNTP isimleri için bir posta kutusu değil bir bağlantı açar.
  • OP_EXPUNGE - Akım yeniden başlatılacağı zaman eskisi sessizce silinir.
  • CL_EXPUNGE - Kapatmadan önce posta kutusu sessizce silinir (ayrıca bakınız: imap_delete() ve imap_expunge())

dnm_sayısı

Azama bağlantı denemesi sayısı.

Dönen Değerler

Akım yeniden açılabilirse true yoksa false döner.

Sürüm Bilgisi

Sürüm: Açıklama
8.1.0 imap bağımsız değişkeni artık IMAP\Connection nesnesi kabul ediyor, evvelce bir imap özkaynağı kabul ederdi.

Örnekler

Örnek 1 - imap_reopen() örneği

<?php
$mbox 
imap_open("{imap.example.org:143}INBOX""username""password")
          or die(
implode(", "imap_errors()));
// ...
imap_reopen($mbox"{imap.example.org:143}INBOX.Sent")
          or die(
implode(", "imap_errors()));
// ..
?>

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top