PHP 7.4.24 Released!

Öntanımlı Sabitler

Buradaki sabitler bu eklenti için tanımlanmış olup, sadece eklentinin PHP içinde derlenmiş olması veya çalışma anında dinamik olarak yüklenmesi halinde kullanılabilir.

NIL (int)
OP_DEBUG (int)
OP_READONLY (int)
Open mailbox read-only
OP_ANONYMOUS (int)
Haberler için bir .newsrc kullanmayın veya güncellemeyin (sadece NNTP için).
OP_SHORTCACHE (int)
OP_SILENT (int)
OP_PROTOTYPE (int)
OP_HALFOPEN (int)
IMAP ve NNTP isimleri için bir posta kutusu değil bir bağlantı açılır.
OP_EXPUNGE (int)
OP_SECURE (int)
CL_EXPUNGE (int)
imap_close() çağrıldığında kapatmadan önce posta kutusu sessizce silinir.
FT_UID (int)
Değiştirge bir kullanıcı kimliğidir.
FT_PEEK (int)
Zaten varsa \Seen seçeneği tekrar atanmaz.
FT_NOT (int)
FT_INTERNAL (int)
Dönen dizge dahili biçemde olur, CRLF ile meşrulaştırılmaz.
FT_PREFETCHTEXT (int)
ST_UID (int)
Sıralama değiştirgesi sıra numaraları yerine kullanıcı kimliklerini içerir.
ST_SILENT (int)
ST_SET (int)
CP_UID (int)
Sıra numaraları kullanıcı kimliklerini içerir.
CP_MOVE (int)
imap_mail_copy() ile kopyalandıktan sonra geçerli posta kutusundaki iletiler silinir.
SE_UID (int)
Sıra numaraları yerine kullanıcı kimlikleri döndürülür.
SE_FREE (int)
SE_NOPREFETCH (int)
Aranan iletiler önce alınıp sonra aranmaz.
SO_FREE (int)
SO_NOSERVER (int)
SA_MESSAGES (int)
SA_RECENT (int)
SA_UNSEEN (int)
SA_UIDNEXT (int)
SA_UIDVALIDITY (int)
SA_ALL (int)
LATT_NOINFERIORS (int)
Bu posta kutusunun "çocukları" yoktur (altında başka posta kutusu yoktur).
LATT_NOSELECT (int)
Bu bir posta kutusu değil sadece bir taşıyıcıdır - bu yüzden onu açamazsınız.
LATT_MARKED (int)
Posta kutusu imlenmiş. Sadece UW-IMAPD tarafından kullanılır.
LATT_UNMARKED (int)
Posta kutusu imlenmemiş. Sadece UW-IMAPD tarafından kullanılır.
LATT_REFERRAL (int)
Bu kapsayıcının uzak posta kutusuna yönlendirmesi var.
LATT_HASCHILDREN (int)
Bu posta kutusunun seçilebilir alt seviyeleri var.
LATT_HASNOCHILDREN (int)
Bu posta kutusunun seçilebilir alt seviyeleri yok.
SORTDATE (int)
imap_sort() için sıralama kuralı: İleti tarihi.
SORTARRIVAL (int)
imap_sort() için sıralama kuralı: Geliş tarihi.
SORTFROM (int)
imap_sort() için sıralama kuralı: İlk Kimden adresindeki posta kutusu.
SORTSUBJECT (int)
imap_sort() için sıralama kuralı: İleti konusu
SORTTO (int)
imap_sort() için sıralama kuralı: İlk Kime adresindeki posta kutusu.
SORTCC (int)
imap_sort() için sıralama kuralı: İlk karbon kopya adresindeki posta kutusu.
SORTSIZE (int)
imap_sort() için sıralama kuralı: Sekizlik olarak ileti uzunluğu.
TYPETEXT (int)
Birincil gövde türü: biçimlendirilmemiş metin
TYPEMULTIPART (int)
Birincil gövde türü: çoklu bölüm
TYPEMESSAGE (int)
Birincil gövde türü: sarmalanmış ileti
TYPEAPPLICATION (int)
Birincil gövde türü: uygulama verisi
TYPEAUDIO (int)
Birincil gövde türü: ses
TYPEIMAGE (int)
Birincil gövde türü: sabit resim
TYPEVIDEO (int)
Birincil gövde türü: video
TYPEMODEL (int)
Birincil gövde türü: model
TYPEOTHER (int)
Birincil gövde türü: bilinmiyor
ENC7BIT (int)
Gövde kodlaması: 7 bit SMTP semantik veri
ENC8BIT (int)
Gövde kodlaması: 7 bit SMTP semantik veri
ENCBINARY (int)
Gövde kodlaması: 8 bit ikil veri
ENCBASE64 (int)
Gövde kodlaması: base-64 kodlu veri
ENCQUOTEDPRINTABLE (int)
Gövde kodlaması: insan tarafından okunabilir 8'e 7 bit veri
ENCOTHER (int)
Gövde kodlaması: bilinmiyor
IMAP_OPENTIMEOUT (int)
IMAP_READTIMEOUT (int)
IMAP_WRITETIMEOUT (int)
IMAP_CLOSETIMEOUT (int)
IMAP_GC_ELT (int)
Çöp toplayıcı; ileti önbellek elemanlarını temizler.
IMAP_GC_ENV (int)
Çöp toplayıcı; zarfları ve ileti gövdelerini temizler.
IMAP_GC_TEXTS (int)
Çöp toplayıcı; metinleri temizler.
add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top