Öntanımlı Sabitler

Buradaki sabitler bu eklenti için tanımlanmış olup, sadece eklentinin PHP içinde derlenmiş olması veya çalışma anında dinamik olarak yüklenmesi halinde kullanılabilir.

NIL (int)
PHP 8.1.0 ve sonrasında kullanımı önerilmiyor.
OP_DEBUG (int)
OP_READONLY (int)
Open mailbox read-only
OP_ANONYMOUS (int)
Haberler için bir .newsrc kullanmayın veya güncellemeyin (sadece NNTP için).
OP_SHORTCACHE (int)
OP_SILENT (int)
OP_PROTOTYPE (int)
OP_HALFOPEN (int)
IMAP ve NNTP isimleri için bir posta kutusu değil bir bağlantı açılır.
OP_EXPUNGE (int)
OP_SECURE (int)
CL_EXPUNGE (int)
imap_close() çağrıldığında kapatmadan önce posta kutusu sessizce silinir.
FT_UID (int)
Bağımsız değişken bir kullanıcı kimliğidir.
FT_PEEK (int)
Zaten varsa \Seen seçeneği tekrar atanmaz.
FT_NOT (int)
FT_INTERNAL (int)
Dönen dizge dahili biçemde olur, CRLF ile meşrulaştırılmaz.
FT_PREFETCHTEXT (int)
ST_UID (int)
Sıralama bağımsız değişkeni sıra numaraları yerine kullanıcı kimliklerini içerir.
ST_SILENT (int)
ST_SET (int)
CP_UID (int)
Sıra numaraları kullanıcı kimliklerini içerir.
CP_MOVE (int)
imap_mail_copy() ile kopyalandıktan sonra geçerli posta kutusundaki iletiler silinir.
SE_UID (int)
Sıra numaraları yerine kullanıcı kimlikleri döndürülür.
SE_FREE (int)
SE_NOPREFETCH (int)
Aranan iletiler önce alınıp sonra aranmaz.
SO_FREE (int)
SO_NOSERVER (int)
SA_MESSAGES (int)
SA_RECENT (int)
SA_UNSEEN (int)
SA_UIDNEXT (int)
SA_UIDVALIDITY (int)
SA_ALL (int)
LATT_NOINFERIORS (int)
Bu posta kutusunun "çocukları" yoktur (altında başka posta kutusu yoktur).
LATT_NOSELECT (int)
Bu bir posta kutusu değil sadece bir taşıyıcıdır - bu yüzden onu açamazsınız.
LATT_MARKED (int)
Posta kutusu imlenmiş. Sadece UW-IMAPD tarafından kullanılır.
LATT_UNMARKED (int)
Posta kutusu imlenmemiş. Sadece UW-IMAPD tarafından kullanılır.
LATT_REFERRAL (int)
Bu kapsayıcının uzak posta kutusuna yönlendirmesi var.
LATT_HASCHILDREN (int)
Bu posta kutusunun seçilebilir alt seviyeleri var.
LATT_HASNOCHILDREN (int)
Bu posta kutusunun seçilebilir alt seviyeleri yok.
SORTDATE (int)
imap_sort() için sıralama kuralı: İleti tarihi.
SORTARRIVAL (int)
imap_sort() için sıralama kuralı: Geliş tarihi.
SORTFROM (int)
imap_sort() için sıralama kuralı: İlk Kimden adresindeki posta kutusu.
SORTSUBJECT (int)
imap_sort() için sıralama kuralı: İleti konusu
SORTTO (int)
imap_sort() için sıralama kuralı: İlk Kime adresindeki posta kutusu.
SORTCC (int)
imap_sort() için sıralama kuralı: İlk karbon kopya adresindeki posta kutusu.
SORTSIZE (int)
imap_sort() için sıralama kuralı: Sekizlik olarak ileti uzunluğu.
TYPETEXT (int)
Birincil gövde türü: biçimlendirilmemiş metin
TYPEMULTIPART (int)
Birincil gövde türü: çoklu bölüm
TYPEMESSAGE (int)
Birincil gövde türü: sarmalanmış ileti
TYPEAPPLICATION (int)
Birincil gövde türü: uygulama verisi
TYPEAUDIO (int)
Birincil gövde türü: ses
TYPEIMAGE (int)
Birincil gövde türü: sabit resim
TYPEVIDEO (int)
Birincil gövde türü: video
TYPEMODEL (int)
Birincil gövde türü: model
TYPEOTHER (int)
Birincil gövde türü: bilinmiyor
ENC7BIT (int)
Gövde kodlaması: 7 bit SMTP semantik veri
ENC8BIT (int)
Gövde kodlaması: 7 bit SMTP semantik veri
ENCBINARY (int)
Gövde kodlaması: 8 bit ikil veri
ENCBASE64 (int)
Gövde kodlaması: base-64 kodlu veri
ENCQUOTEDPRINTABLE (int)
Gövde kodlaması: insan tarafından okunabilir 8'e 7 bit veri
ENCOTHER (int)
Gövde kodlaması: bilinmiyor
IMAP_OPENTIMEOUT (int)
IMAP_READTIMEOUT (int)
IMAP_WRITETIMEOUT (int)
IMAP_CLOSETIMEOUT (int)
IMAP_GC_ELT (int)
Çöp toplayıcı; ileti önbellek elemanlarını temizler.
IMAP_GC_ENV (int)
Çöp toplayıcı; zarfları ve ileti gövdelerini temizler.
IMAP_GC_TEXTS (int)
Çöp toplayıcı; metinleri temizler.
add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top