Öntanımlı Sabitler

Buradaki sabitler bu eklenti için tanımlanmış olup, sadece eklentinin PHP içinde derlenmiş olması veya çalışma anında dinamik olarak yüklenmesi halinde kullanılabilir.

NIL (integer)
OP_DEBUG (integer)
OP_READONLY (integer)
Open mailbox read-only
OP_ANONYMOUS (integer)
Haberler için bir .newsrc kullanmayın veya güncellemeyin (sadece NNTP için).
OP_SHORTCACHE (integer)
OP_SILENT (integer)
OP_PROTOTYPE (integer)
OP_HALFOPEN (integer)
IMAP ve NNTP isimleri için bir posta kutusu değil bir bağlantı açılır.
OP_EXPUNGE (integer)
OP_SECURE (integer)
CL_EXPUNGE (integer)
imap_close() çağrıldığında kapatmadan önce posta kutusu sessizce silinir.
FT_UID (integer)
Değiştirge bir kullanıcı kimliğidir.
FT_PEEK (integer)
Zaten varsa \Seen seçeneği tekrar atanmaz.
FT_NOT (integer)
FT_INTERNAL (integer)
Dönen dizge dahili biçemde olur, CRLF ile meşrulaştırılmaz.
FT_PREFETCHTEXT (integer)
ST_UID (integer)
Sıralama değiştirgesi sıra numaraları yerine kullanıcı kimliklerini içerir.
ST_SILENT (integer)
ST_SET (integer)
CP_UID (integer)
Sıra numaraları kullanıcı kimliklerini içerir.
CP_MOVE (integer)
imap_mail_copy() ile kopyalandıktan sonra geçerli posta kutusundaki iletiler silinir.
SE_UID (integer)
Sıra numaraları yerine kullanıcı kimlikleri döndürülür.
SE_FREE (integer)
SE_NOPREFETCH (integer)
Aranan iletiler önce alınıp sonra aranmaz.
SO_FREE (integer)
SO_NOSERVER (integer)
SA_MESSAGES (integer)
SA_RECENT (integer)
SA_UNSEEN (integer)
SA_UIDNEXT (integer)
SA_UIDVALIDITY (integer)
SA_ALL (integer)
LATT_NOINFERIORS (integer)
Bu posta kutusunun "çocukları" yoktur (altında başka posta kutusu yoktur).
LATT_NOSELECT (integer)
Bu bir posta kutusu değil sadece bir taşıyıcıdır - bu yüzden onu açamazsınız.
LATT_MARKED (integer)
Posta kutusu imlenmiş. Sadece UW-IMAPD tarafından kullanılır.
LATT_UNMARKED (integer)
Posta kutusu imlenmemiş. Sadece UW-IMAPD tarafından kullanılır.
LATT_REFERRAL (integer)
Bu kapsayıcının uzak posta kutusuna yönlendirmesi var.
LATT_HASCHILDREN (integer)
Bu posta kutusunun seçilebilir alt seviyeleri var.
LATT_HASNOCHILDREN (integer)
Bu posta kutusunun seçilebilir alt seviyeleri yok.
SORTDATE (integer)
imap_sort() için sıralama kuralı: İleti tarihi.
SORTARRIVAL (integer)
imap_sort() için sıralama kuralı: Geliş tarihi.
SORTFROM (integer)
imap_sort() için sıralama kuralı: İlk Kimden adresindeki posta kutusu.
SORTSUBJECT (integer)
imap_sort() için sıralama kuralı: İleti konusu
SORTTO (integer)
imap_sort() için sıralama kuralı: İlk Kime adresindeki posta kutusu.
SORTCC (integer)
imap_sort() için sıralama kuralı: İlk karbon kopya adresindeki posta kutusu.
SORTSIZE (integer)
imap_sort() için sıralama kuralı: Sekizlik olarak ileti uzunluğu.
TYPETEXT (integer)
Birincil gövde türü: biçimlendirilmemiş metin
TYPEMULTIPART (integer)
Birincil gövde türü: çoklu bölüm
TYPEMESSAGE (integer)
Birincil gövde türü: sarmalanmış ileti
TYPEAPPLICATION (integer)
Birincil gövde türü: uygulama verisi
TYPEAUDIO (integer)
Birincil gövde türü: ses
TYPEIMAGE (integer)
Birincil gövde türü: sabit resim
TYPEVIDEO (integer)
Birincil gövde türü: video
TYPEMODEL (integer)
Birincil gövde türü: model
TYPEOTHER (integer)
Birincil gövde türü: bilinmiyor
ENC7BIT (integer)
Gövde kodlaması: 7 bit SMTP semantik veri
ENC8BIT (integer)
Gövde kodlaması: 7 bit SMTP semantik veri
ENCBINARY (integer)
Gövde kodlaması: 8 bit ikil veri
ENCBASE64 (integer)
Gövde kodlaması: base-64 kodlu veri
ENCQUOTEDPRINTABLE (integer)
Gövde kodlaması: insan tarafından okunabilir 8'e 7 bit veri
ENCOTHER (integer)
Gövde kodlaması: bilinmiyor
IMAP_OPENTIMEOUT (integer)
IMAP_READTIMEOUT (integer)
IMAP_WRITETIMEOUT (integer)
IMAP_CLOSETIMEOUT (integer)
IMAP_GC_ELT (integer)
Çöp toplayıcı; ileti önbellek elemanlarını temizler.
IMAP_GC_ENV (integer)
Çöp toplayıcı; zarfları ve ileti gövdelerini temizler.
IMAP_GC_TEXTS (integer)
Çöp toplayıcı; metinleri temizler.
add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top