Özkaynak Türleri

PHP 8.1.0'dan önce, bu eklentide açık bir IMAP akımının tanıtıcısı olarak, imap_open() tarafından döndürülen bir imap özkaynağı kullanılıyordu.

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top