PHPCon Poland 2024

Kurulum

Bu işlevlerin çalışması için PHP'yi --with-imap[=DiZiN] seçeneği ile derlemelisiniz. Buradaki DiZiN c-client kurulumunun yapıldığı ana dizindir (PREFIX). Örneğimizde olduğu gibi --with- imap=/usr/local/imap-2000b seçeneğini kullanmalısınız. Bu konum, yukarıda açıklanan DiZiNe bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Windows kullanıcılarının php_imap.dll DLL'ini php.ini dosyasına dahil etmeleri gerekebilir.

Bilginize: C-client kütüphanesinin yapılandırmasına bağlı olarak PHP yapılandırma seçeneklerine --with-imap-ssl=/bir/yol/openssl/ ve/veya --with-kerberos=/bir/yol/kerberos seçeneğini eklemeniz gerekebilir.

Uyarı

IMAP eklentisi evreli çalışmada güvenilir değildir; ZTS etkin derlemelerle kullanılmamalıdır.

Uyarı

IMAP, recode ve YAZ eklentileri, aynı dahili simgeleri paylaştıklarından birlikte kullanılamazlar. Bilgi: Yaz 2.0 ve sonrası bu sorundan etkilenmemektedir.

add a note

User Contributed Notes 2 notes

up
-2
Blessen
5 years ago
To install php-imap on Ubuntu18 try

sudo apt install php-imap
sudo phpenmod imap
up
-22
gabi3xz at yahoo dot com
6 years ago
In centos 7
yum install sclo-php70-php-imap or php71, check your of php version installed with yum list *php7*
To Top