PHPCon Poland 2024

imap_status

(PHP 4, PHP 5, PHP 7, PHP 8)

imap_statusBir posta kutusunun durum bilgisini döndürür

Açıklama

imap_status(IMAP\Connection $imap, string $posta_kutusu, int $seçenekler): stdClass|false

Belirtilen posta_kutusu hakkında durum bilgisi döndürür.

Bağımsız Değişkenler

imap

IMAP\Connection nesnesi.

posta_kutusu

Posta kutusu ismi; daha fazla bilgi için imap_open() işlevine bakınız.

Uyarı

imap.enable_insecure_rsh iptal edilmedikçe bu bağımsız değişkene güvenilir olmayan verinin aktarılması güvenli değildir.

seçenekler

Geçerli seçenekler:

  • SA_MESSAGES - Posta kutusundaki ileti sayısını $durum->messages yapar.
  • SA_RECENT - Posta kutusundaki son iletinin numarasını $durum->recent yapar.
  • SA_UNSEEN - Posta kutusundaki okunmamış (yeni) ileti sayısını $durum->unseen yapar.
  • SA_UIDNEXT - Posta kutusunda kullanılacak sonraki eşsiz kimliği $durum->uidnext yapar.
  • SA_UIDVALIDITY - Posta kutusundaki eşsiz kimlikler geçersiz olduğunda değişen bir sabitin değerini $durum->uidvalidity yapar.
  • SA_ALL - Yukarıdakilerin hepsini tanımlar.

Dönen Değerler

Durum bilgisini içeren bir nesne döndürür, başarısızlık durumunda false döner. Nesne şu özelliklere sahiptir: messages, recent, unseen, uidnext ve uidvalidity.

Ayrıca, seçenekler bağımsız değişkenine yukarıdaki sabitleri içeren bir bit maskesi atanır.

Sürüm Bilgisi

Sürüm: Açıklama
8.1.0 imap bağımsız değişkeni artık IMAP\Connection nesnesi kabul ediyor, evvelce resource türünde geçerli bir imap değeri kabul ederdi.

Örnekler

Örnek 1 - imap_status() örneği

<?php
$pk
= imap_open("{imap.example.com}", "birey", "parola", OP_HALFOPEN)
or die(
"bağlanılamadı: " . imap_last_error());

$durum = imap_status($pk, "{imap.example.org}INBOX", SA_ALL);
if (
$durum) {
echo
"İleti sayısı: " . $durum->messages . "<br />\n";
echo
"Yeni gelenler: " . $durum->recent . "<br />\n";
echo
"Okunmamışlar: " . $durum->unseen . "<br />\n";
echo
"Sonraki eşsiz kimlik:" . $durum->uidnext . "<br />\n";
echo
"kimli geçerli mi?: " . $durum->uidvalidity . "<br />\n";
} else {
echo
"imap_status başarısız oldu: " . imap_last_error() . "\n";
}

imap_close($pk);
?>

add a note

User Contributed Notes 3 notes

up
2
mwwaygoo AT hotmail DOT com
11 years ago
I had issues with imap_status not working correctly, while other imap functions seemed okay. I always got the ['flags']=0 response. No notes here and Google searching suggests it doesn't working properly with Exchange, so I wrote a little workaround, to at least get some information.

<?php
function my_imap_status($stream, $mailbox='', $info=SA_ALL)
{
// get current mailbox name (and info)
$curr_obj=imap_check($stream);
if(!
$curr_obj) return false;

// if request if for current mailbox then just return it
if( (empty($mailbox)) || ($mailbox==$curr_obj->Mailbox) ) return $curr_obj;

// get current mailbox
$current_mailbox=$curr_obj->Mailbox;

//switch to new mailbox
if(!imap_reopen($stream, $mailbox)) return false;

// get info
$obj=imap_check($stream);

// switch back to original mailbox
imap_reopen($stream, $current_mailbox);

//return info
return $obj;
}
?>
up
1
jille at DIESPAMMERShexon dot cx
17 years ago
In 'reply' to my previous post;
I`m not sure of that anymore
I think this trick works,
but the rest of my script just sucks..

Conclusion:
You can get the last UID by using status->uidnext-1
BUT: This is not a good way, if another message is added after your append and before your status; you are screwed
up
-1
razonklnbd at hotmail dot com
16 years ago
another tips is to get only total number of message and recent message

$imap_obj = imap_status($mbox, '{mail.mysrv.com:143/imap}INBOX', SA_MESSAGES+SA_RECENT);
echo('<pre>'); var_dump($imap_obj); echo('</pre>');
To Top