CascadiaPHP 2024

imap_setacl

(PHP 4 >= 4.0.7, PHP 5, PHP 7, PHP 8)

imap_setaclBelirtilen posta kutusu ile ilgili erişim izinlerini tanımlar

Açıklama

imap_setacl(
    IMAP\Connection $imap,
    string $posta_kutusu,
    string $kullanıcı,
    string $izinler
): bool

Belirtilen posta kutusu ile ilgili erişim izinlerini tanımlar.

Bağımsız Değişkenler

imap

IMAP\Connection nesnesi.

posta_kutusu

Posta kutusu ismi; daha fazla bilgi için imap_open() işlevine bakınız.

Uyarı

imap.enable_insecure_rsh iptal edilmedikçe bu bağımsız değişkene güvenilir olmayan verinin aktarılması güvenli değildir.

kullanıcı

Erişim izinleri değiştirilecek kullanıcı.

izinler

Kullanıcıya verilecek izinler. Boş bir dizge atanması geçerli izinleri siler.

Dönen Değerler

Başarı durumunda true, başarısızlık durumunda false döner.

Sürüm Bilgisi

Sürüm: Açıklama
8.1.0 imap bağımsız değişkeni artık IMAP\Connection nesnesi kabul ediyor, evvelce resource türünde geçerli bir imap değeri kabul ederdi.

Notlar

Bu işlev sadece c-client2000 ve üstü kütüphane sürümlerini kullanan kullanıcılar için kullanılabilir.

Ayrıca Bakınız

  • imap_getacl() - Belirtilen posta kutusunun erişim izinlerini döndürür

add a note

User Contributed Notes 2 notes

up
0
hartmut dot woehrle at hwds dot ch
8 years ago
After getting the ACL's from imap_getacl you want to set them for a user on any mailbox folder like this:

foreach ( $Folders as $key => $Maildir ) {
imap_setacl($domains , "user/john.doe/".$Maildir , $userid, "lrswipkxte");
}

You can use a form that translates the ACLs like the following (thanks to cyradm manual):

switch ($right) {
case "read" : $aclstring = "lrs";
break;
case "post" : $aclstring = "lrsp";
break;
case "append" : $aclstring = "lrsip";
break;
case "write" : $aclstring = "lrswipkxte";
break;
case "delete" : $aclstring = "lrxte";
break;
case "all" : $aclstring = "lrswipkxte";
break;
case "admin" : $aclstring = "lrswipkxtea";
break;
case "none" : $aclstring = "";
break;
}
up
0
panayotis at yellownetroad dot com
21 years ago
I noticed that using:
imap_setacl ($conn, $mbox, $userid, "")
will act like:
"deleteaclmailbox $mbox $userid" (remove the ACL on mailbox for userid).
To Top