imap_num_msg

(PHP 4, PHP 5, PHP 7, PHP 8)

imap_num_msgPosta kutusundaki ileti sayısını döndürür

Açıklama

imap_num_msg(IMAP\Connection $imap): int|false

Posta kutusundaki ileti sayısını döndürür.

Bağımsız Değişkenler

imap

IMAP\Connection nesnesi.

Dönen Değerler

İleti sayısı bir tamsayı olarak döner, hata durumunda false döner.

Sürüm Bilgisi

Sürüm: Açıklama
8.1.0 imap bağımsız değişkeni artık IMAP\Connection nesnesi kabul ediyor, evvelce resource türünde geçerli bir imap değeri kabul ederdi.

Ayrıca Bakınız

add a note

User Contributed Notes 1 note

up
0
comlampe at aol dot com
20 years ago
While imap_status sets "read"-Flag when used, imap_num_msg does not touch any flag.
To Top