imap_set_quota

(PHP 4 >= 4.0.5, PHP 5, PHP 7, PHP 8)

imap_set_quotaBelirtilen posta kutusu için bir kota tanımlar

Açıklama

imap_set_quota(IMAP\Connection $imap, string $posta_kutusu, int $kota_sınırı): bool

Belirtilen posta kutusu için bir kota üst sınırı tanımlar.

Bağımsız Değişkenler

imap

IMAP\Connection nesnesi.

posta_kutusu

Kotası tanımlanacak posta kutusu. IMAP standardına uygun olarak kullanıcı.isim biçeminde belirtilmelidir.

kota_sınırı

posta_kutusu'nun azami boyu (KB olarak)

Dönen Değerler

Başarı durumunda true, başarısızlık durumunda false döner.

Sürüm Bilgisi

Sürüm: Açıklama
8.1.0 imap bağımsız değişkeni artık IMAP\Connection nesnesi kabul ediyor, evvelce resource türünde geçerli bir imap değeri kabul ederdi.

Örnekler

Örnek 1 - imap_set_quota() örneği

<?php
$mbox
= imap_open("{imap.example.org:143}", "mailadmin", "password");

if (!
imap_set_quota($mbox, "user.kalowsky", 3000)) {
echo
"Kota ayarlanırken bir sorun çıktı\n";
return;
}

imap_close($mbox);
?>

Notlar

Bu işlev şimdilik sadece c-client2000 ve üstü kütüphane sürümlerini kullananlar tarafından kullanılabilmektedir.

Belirtilen imap_akımı posta yöneticisi tarafından açılmış olmalıdır, yoksa işlev başarısız olur.

Ayrıca Bakınız

  • imap_open() - Belirtilen posta kutusuna yeni bir IMAP akımı açar
  • imap_get_quota() - Belirtilen kullanıcının kota ayarlarını döndürür

add a note

User Contributed Notes 1 note

up
0
lars at kneschke dot de
21 years ago
If you want to disable the quotas again, set them to -1.

$mbox = imap_open ("{your.imap.host:143}", "mailadmin", "password");

if(!imap_set_quota($mbox, "user.kalowsky", -1)) {
print "Error in deleting quota\n";
return;
}

imap_close($mbox);
To Top