PHP 7.4.24 Released!

imap_set_quota

(PHP 4 >= 4.0.5, PHP 5, PHP 7, PHP 8)

imap_set_quotaBelirtilen posta kutusu için bir kota tanımlar

Açıklama

imap_set_quota(resource $imap_akımı, string $posta_kutusu, int $kota_sınırı): bool

Belirtilen posta kutusu için bir kota üst sınırı tanımlar.

Değiştirgeler

imap_akımı

imap_open() işlevinden dönen bir IMAP akımı.

posta_kutusu

Kotası tanımlanacak posta kutusu. IMAP standardına uygun olarak kullanıcı.isim biçeminde belirtilmelidir.

kota_sınırı

posta_kutusu'nun azami boyu (KB olarak)

Dönen Değerler

Başarı durumunda true, başarısızlık durumunda false döner.

Örnekler

Örnek 1 - imap_set_quota() örneği

<?php
$mbox 
imap_open("{imap.example.org:143}""mailadmin""password");

if (!
imap_set_quota($mbox"user.kalowsky"3000)) {
    echo 
"Kota ayarlanırken bir sorun çıktı\n";
    return;
}

imap_close($mbox);
?>

Notlar

Bu işlev şimdilik sadece c-client2000 ve üstü kütüphane sürümlerini kullananlar tarafından kullanılabilmektedir.

Belirtilen imap_akımı posta yöneticisi tarafından açılmış olmalıdır, yoksa işlev başarısız olur.

Ayrıca Bakınız

  • imap_open() - Belirtilen posta kutusuna yeni bir IMAP akımı açar
  • imap_get_quota() - Belirtilen kullanıcının kota ayarlarını döndürür

add a note add a note

User Contributed Notes 1 note

up
0
lars at kneschke dot de
18 years ago
If you want to disable the quotas again, set them to -1.

$mbox = imap_open ("{your.imap.host:143}", "mailadmin", "password");

if(!imap_set_quota($mbox, "user.kalowsky", -1)) {
    print "Error in deleting quota\n";
    return;
}

imap_close($mbox);
To Top