CascadiaPHP 2024

imap_check

(PHP 4, PHP 5, PHP 7, PHP 8)

imap_checkPosta kutusu bilgilerini döndürür

Açıklama

imap_check(IMAP\Connection $imap): stdClass|false

Posta kutusu bilgilerini döndürür.

Bağımsız Değişkenler

imap

IMAP\Connection nesnesi.

Dönen Değerler

Şu özelliklere sahip bir nesne döner:

 • Date - » RFC 2822'ye uygun olarak biçemlenmiş sistem zamanı.
 • Driver - Posta kutusuna erişirken kullanılan protokol: POP3, IMAP, NNTP
 • Mailbox - Posta kutusunun ismi.
 • Nmsgs - Posta kutusundaki ileti sayısı.
 • Recent - Posta kutusuna son gelen ileti sayısı.

Başarısızlık durumunda false döner.

Sürüm Bilgisi

Sürüm: Açıklama
8.1.0 imap bağımsız değişkeni artık IMAP\Connection nesnesi kabul ediyor, evvelce resource türünde geçerli bir imap değeri kabul ederdi.

Örnekler

Örnek 1 - imap_check() örneği

<?php

$imap
= imap_check($imap_stream);
var_dump($imap);

?>

Yukarıdaki örnek şuna benzer bir çıktı üretir:

object(stdClass)(5) {
 ["Date"]=>
 string(37) "Wed, 10 Dec 2003 17:56:54 +0100 (CET)"
 ["Driver"]=>
 string(4) "imap"
 ["Mailbox"]=>
 string(54)
 "{www.example.com:143/imap/user="foo@example.com"}INBOX"
 ["Nmsgs"]=>
 int(1)
 ["Recent"]=>
 int(0)
}

add a note

User Contributed Notes 4 notes

up
3
Anonymous
19 years ago
You can prevent imap_check from flagging new/recent messages as checked by calling imap_open with the "/readonly" or OP_READONLY flags.
up
1
erik at phpcastle dot com
18 years ago
The imap_check ($stream); function will return real-time information about the e-mail box (at least imap) during one connection :)
up
1
JUNIOR TELLO
18 years ago
You can NOT prevent imap_check from flagging new/recent messages when using POP3 enabling the "/readonly" or OP_READONLY flags or options.
up
1
rasmus at flajm dot com
20 years ago
Running this on a mailbox will mark recent/new messages as checked.
To Top