imap_getsubscribed

(PHP 4, PHP 5, PHP 7, PHP 8)

imap_getsubscribedÜyesi olunan tüm posta kutularını listeler

Açıklama

imap_getsubscribed(IMAP\Connection $imap, string $hedef, string $kalıp): array|false

Üyesi olunan tüm posta kutularını bir dizi içinde döndürür.

Sadece kullanıcının üyesi olduğu posta kutularını döndürmesi dışında imap_getmailboxes() işlevine benzer.

Bağımsız Değişkenler

imap

IMAP\Connection nesnesi.

hedef

imap_open() işlevinde açıklandığı gibi normal olarak bir sunucu belirtimi olmalıdır.

Uyarı

imap.enable_insecure_rsh iptal edilmedikçe bu bağımsız değişkene güvenilir olmayan verinin aktarılması güvenli değildir.

kalıp

Posta kutusu hiyerarşisi içine aramanın başlayacağı yeri belirtir.

kalıp içinde belirtilebilecek iki özel karakter vardır: Alt dizinlere inilmesini sağlayan '*' ve alt dizinlere inilmemesini sağlayan '%'. kalıp olarak '*' posta kutusu hiyerarşisi içindeki tüm posta kutularının listelenmesini, '%' ise sadece tepe seviyedeki posta kutularının listelenmesini sağlar. kalıp olarak '~/mail/%' belirtilirse alt dizinlere inilmeden sadece ~/mail dizini altındaki posta kutuları listelenir.

Dönen Değerler

Posta kutusu bilgilerini içeren nesnelerden oluşan bir dizi döner. Her nesnenin üç özelliği vardır: Posta kutusunun ismini içeren name, hiyerarşik ayracı içeren delimiter ve attributes. attributes özelliği şu değerleri içerebilen bir bit maskesidir:

  • LATT_NOINFERIORS - "Çocuklar" olmaksızın posta kutusunun kendisi (bunun altında posta kutusu bulunmaz).
  • LATT_NOSELECT - Sadece bir taşıyıcıdır, bir posta kutusu değildir - bu açılamaz.
  • LATT_MARKED - Posta kutusu imlidir. Sadece UW-IMAPD kullanır.
  • LATT_UNMARKED - Posta kutusu imsizdir. Sadece UW-IMAPD kullanır.
  • LATT_REFERRAL - Bu taşıyıcının uzak bir posta kutusuna yönlendirmesi var.

  • LATT_HASCHILDREN - Bu posta kutusunun seçilebilir alt öğeleri vardır.

  • LATT_HASNOCHILDREN - Bu posta kutusunun seçilebilir alt öğeleri yoktur.

İşlev başarısızlık durumunda false döndürür.

Sürüm Bilgisi

Sürüm: Açıklama
8.1.0 imap bağımsız değişkeni artık IMAP\Connection nesnesi kabul ediyor, evvelce resource türünde geçerli bir imap değeri kabul ederdi.
add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top