PHP 8.0.3 Released!

imap_getsubscribed

(PHP 4, PHP 5, PHP 7, PHP 8)

imap_getsubscribedÜyesi olunan tüm posta kutularını listeler

Açıklama

imap_getsubscribed ( resource $imap_akımı , string $hedef , string $kalıp ) : array

Üyesi olunan tüm posta kutularını bir dizi içinde döndürür.

Sadece kullanıcının üyesi olduğu posta kutularını döndürmesi dışında imap_getmailboxes() işlevine benzer.

Değiştirgeler

imap_akımı

imap_open() işlevinden dönen bir IMAP akımı.

hedef

imap_open() işlevinde açıklandığı gibi normal olarak bir sunucu belirtimi olmalıdır.

kalıp

Posta kutusu hiyerarşisi içine aramanın başlayacağı yeri belirtir.

kalıp içinde belirtilebilecek iki özel karakter vardır: Alt dizinlere inilmesini sağlayan '*' ve alt dizinlere inilmemesini sağlayan '%'. kalıp olarak '*' posta kutusu hiyerarşisi içindeki tüm posta kutularının listelenmesini, '%' ise sadece tepe seviyedeki posta kutularının listelenmesini sağlar. kalıp olarak '~/mail/%' belirtilirse alt dizinlere inilmeden sadece ~/mail dizini altındaki posta kutuları listelenir.

Dönen Değerler

Posta kutusu bilgilerini içeren nesnelerden oluşan bir dizi döner. Her nesnenin üç özelliği vardır: Posta kutusunun ismini içeren name, hiyerarşik ayracı içeren delimiter ve attributes. attributes özelliği şu değerleri içerebilen bir bit maskesidir:

  • LATT_NOINFERIORS - "Çocuklar" olmaksızın posta kutusunun kendisi (bunun altında posta kutusu bulunmaz).
  • LATT_NOSELECT - Sadece bir taşıyıcıdır, bir posta kutusu değildir - bu açılamaz.
  • LATT_MARKED - Posta kutusu imlidir. Sadece UW-IMAPD kullanır.
  • LATT_UNMARKED - Posta kutusu imsizdir. Sadece UW-IMAPD kullanır.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top