PHP 8.1.0 Beta 1 available for testing

imap_getacl

(PHP 5, PHP 7, PHP 8)

imap_getaclBelirtilen posta kutusunun erişim izinlerini döndürür

Açıklama

imap_getacl(resource $imap_akımı, string $pk): array|false

Belirtilen posta kutusunun (pk) erişim izinlerini döndürür.

Değiştirgeler

imap_akımı

imap_open() işlevinden dönen bir IMAP akımı.

pk

Posta kutusunun ismi; bilgi için imap_open() işlevine bakınız.

Uyarı

imap.enable_insecure_rsh iptal edilmedikçe bu değiştirgeye güvenilir olmayan verinin aktarılması güvenli değildir.

Dönen Değerler

"dizin" => "izinler" çiftlerinden oluşan bir ilişkisel dizi, başarısızlık durumunda false döner.

Örnekler

Örnek 1 - imap_getacl() örneği

<?php

print_r
(imap_getacl($conn_id'user.joecool'));

?>

Yukarıdaki örnek şuna benzer bir çıktı üretir:

Array
(
    [asubfolder] => lrswipcda
    [anothersubfolder] => lrswipcda
)

Notlar

Bu işlev sadece c-client2000 ve üstü kütüphane sürümleriyle kullanılabilir.

Ayrıca Bakınız

  • imap_setacl() - Belirtilen posta kutusu ile ilgili erişim izinlerini tanımlar

add a note add a note

User Contributed Notes 2 notes

up
0
hartmut dot woehrle at hwds dot ch
5 years ago
Maybe the functionality changed over the years but the examples are wrong.
It does NOT return [subfolder] => ACL

At the moment (PHP5) the usage and answer of imap_getacl is the following:
You ask for the folder and get the ACLs for exactly this folder (no Wildcards)

Example:
When you have the folder Business in your mailbox

print_r(imap_getacl($connection , "user/john.doe/Business"));

returns the following:

Array
(
    [john.doe@example.com] => lrswipkxtecda
    [cyrus@example.com] => lrswipkxtecd
    [secretary@example.com] => lrsp
    [department@example.com] => lrs
)

Which means you have to loop over your directories (imap_list) and list the ACL for ever folder seperately.
up
0
info at obengelb dot de
14 years ago
stream_id is the stream returned from imap_open

mailbox is a mailbox name (without server name)

Example:
print_r(imap_getacl ($strea_id, 'user.joecool'));

Array
(
    [asubfolder] => lrswipcda
    [anothersubfolder] => lrswipcda
)
To Top