mb_strpos

(PHP 4 >= 4.0.6, PHP 5, PHP 7, PHP 8)

mb_strposBir dizgenin içinde başka bir dizgeye ilk rastlanılan noktanın indisini döndürür

Açıklama

mb_strpos(
    string $samanlık,
    string $iğne,
    int $başlangıç = 0,
    ?string $kodlama = null
): int|false

Bir dizgenin içinde başka bir dizgeye ilk rastlanılan noktanın indisini döndürür.

Karakter sayısına dayalı olarak güvenilir bir çok baytlı strpos() işlemi yürütür. iğne'nin ilk karakterinin yeri samanlık dizgesinin ilk karakterine göre hesaplanır. İlk karakterin indisi 0'dır.

Bağımsız Değişkenler

samanlık

İlk iğne'nin aranacağı dizge.

iğne

samanlık içinde ilki aranacak dizge. strpos() işlevinden farklı olarak sayısal değerler karakterin sıra değeri değildir.

başlangıç

samanlık içinde aramanın başlatılacağı konum. Belirtilmezse 0 kullanılır. Negatif değer dizgenin sonundan itibaren sayılır.

kodlama

kodlama bağımsız değişkeninde karakter kodlaması belirtilir. Belirtilmediği takdirde veya null ise dahili karakter kodlaması kullanılır.

Dönen Değerler

İlk iğne'nin samanlık içinde bulunduğu yerin indisi ile döner. Eğer samanlık içinde iğne yoksa false döndürür.

Sürüm Bilgisi

Sürüm: Açıklama
8.0.0 iğne artık boş dizge kabul ediyor.
8.0.0kodlama artık null olabiliyor.
7.1.0 başlangıç artık negatif olabiliyor.

Ayrıca Bakınız

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top