CascadiaPHP 2024

mb_ereg_search_getregs

(PHP 4 >= 4.2.0, PHP 5, PHP 7, PHP 8)

mb_ereg_search_getregsSonuncu çok baytlı düzenli ifade eşleşmesinin sonucunu döndürür

Açıklama

mb_ereg_search_getregs(): array|false

Sonuncu çok baytlı düzenli ifade eşleşmesinin sonucunu döndürür.

Bağımsız Değişkenler

Bu işlevin bağımsız değişkeni yoktur.

Dönen Değerler

Son mb_ereg_search(), mb_ereg_search_pos() veya mb_ereg_search_regs() işlevi tarafından eşleştirilen alt dizgeyi içeren bir dizi. Başka eşleşmeler de varsa, ilk eleman eşleşen alt dizgeyi, ikinci eleman köşeli ayraçlı ikinci parçayı, üçüncü eleman köşeli ayraçlı üçüncü parçayı, ... içerir. Bir hata durumunda false döner.

Notlar

Bilginize:

Bu işlev karakter kodlaması olarak dahili kodlamayı veya mb_regex_encoding() işlevi tarafından belirtilen karakter kodlamasını kullanır.

Ayrıca Bakınız

  • mb_regex_encoding() - Çok baytlı düzenli ifade işlevleri için geçerli kodlamayı dizge olarak atar/döndürür
  • mb_ereg_search_init() - Çok baytlı düzenli ifade eşleşmesi için kullanılacak dizge ve düzenli ifadeyi tanımlar

add a note

User Contributed Notes 1 note

up
-2
Marius Kažemėkaitis
17 years ago
Get unicode characters from string.

<?php

mb_regex_encoding
("UTF-8");
mb_ereg_search_init("12345=ąčęėįšųūĄČĘĖĮŠŲŪ");
mb_ereg_search("=(\w+)");
$match = mb_ereg_search_getregs();

print(
$match[1]); //ąčęėįšųūĄČĘĖĮŠŲŪ

?>
To Top