PHP 8.1.28 Released!

mb_stripos

(PHP 5 >= 5.2.0, PHP 7, PHP 8)

mb_striposHarf büyüklüğüne duyarsız olarak, bir dizgenin içinde başka bir dizgeye ilk rastlanılan noktanın indisini döndürür

Açıklama

mb_stripos(
    string $samanlık,
    string $iğne,
    int $başlangıç = 0,
    ?string $kodlama = null
): int|false

Karakter sayısına dayalı olarak güvenilir bir çok baytlı strpos() işlemi yürütür. iğne'nin ilk karakterinin yeri samanlık dizgesinin ilk karakterine göre hesaplanır. İlk karakterin indisi 0'dır. mb_strpos() işlevinden farklı olarak, mb_stripos() harf büyüklüğüne duyarsızdır.

Bağımsız Değişkenler

samanlık

İlk iğne'nin aranacağı dizge.

needle

samanlık içinde ilki aranacak dizge.

başlangıç

samanlık içinde aramanın başlatılacağı konum. Negetifse dizgenin sonundan itibaren sayılır.

kodlama

kodlama bağımsız değişkeninde karakter kodlaması belirtilir. Belirtilmediği takdirde veya null ise dahili karakter kodlaması kullanılır.

Dönen Değerler

iğne'nin samanlık içinde bulunduğu ilk yerin indisi ile döner. Eğer samanlık içinde iğne yoksa false döndürür.

Sürüm Bilgisi

Sürüm: Açıklama
8.0.0 iğne artık boş dizge kabul ediyor.
8.0.0kodlama artık null olabiliyor.
7.1.0 başlangıç artık negatif olabiliyor.

Ayrıca Bakınız

  • stripos() - Harf büyüklüğüne duyarsız olarak bir alt dizgenin ilkinin konumunu bulur
  • strpos() - Bir alt dizgenin ilkinin konumunu bulur
  • mb_strpos() - Bir dizgenin içinde başka bir dizgeye ilk rastlanılan noktanın indisini döndürür

add a note

User Contributed Notes 1 note

up
6
FangTS_
4 years ago
How works on examples mb_stripos:

First we will watch example on symbols(..?).
<?php
$text
= "Look! It's a text! Wow!"; //simple text
$spaceIsHere = mb_stripos($text," "); //you can replace " " on something what you need or want
$text2 = mb_substr($text,$spaceIsHere); //cutting text with $spaceIsHere
print ($text2);
/* Print will show that result:
" It's a text! Wow!"
Look. That " " wasn't cutted, because mb_substr don't write in var position after " " - he write WHERE is " " in string. */
?>

Also it can work on words, sentences...
Here's one of examples:
<?php
$text
= "Look! It's a text! Wow!"; //familiar text, right?)
$afterNeededWord = mb_stripos($text,"text!"); //you can replace "text!" on something else what you need
$text3 = mb_substr($text, $afterNeededWord); //cutting string (it is string? im stupid in that question xD)
print ($text3);
/* Print will show that result:
"text! Wow!"
Explaining the same. */
?>

I hope it was useful with my "good" English skills. ;D
Have a nice day, coder.
To Top