mb_strtoupper

(PHP 4 >= 4.3.0, PHP 5, PHP 7, PHP 8)

mb_strtoupperDizgeyi büyük harfli yapar

Açıklama

mb_strtoupper ( string $dizge , string|null $kodlama = null ) : string

dizge içindeki 'abecesel' karakterlerin tamamını büyük harfe çevirir.

Değiştirgeler

dizge

Büyük harfli yapılacak dizge.

kodlama

kodlama değiştirgesinde karakter kodlaması belirtilir. Belirtilmediği takdirde veya null ise dahili karakter kodlaması kullanılır.

Dönen Değerler

İçindeki 'abecesel' karakterlerin tamamı büyük harfe çevrilmiş olarak dizge.

Evrenkod

Unicode'un özellikleri hakkında daha fazla bilgi edinmek için » http://www.unicode.org/reports/tr21/ adresine bakınız.

strtoupper() işlevinin tersine, 'abecesel' durum Unicode karakter özelliklerinden saptanır. Bu bakımdan bu işlevin davranışı yerel ayarlarından etkilenmez ve 'abecesel' özelliğe sahip her karakter (ü gibi) dönüştürülür.

Örnekler

Örnek 1 - mb_strtoupper() yerele duyarsızlık örneği

<?php
$str 
"Şahizar'ın çok sevdiği küçük bir KUZUSU var.";
$str mb_strtoupper($str);
echo 
$str// ŞAHIZAR'IN ÇOK SEVDIĞI KÜÇÜK BIR KUZUSU VAR.
?>

Örnek 2 - Latin olmayan karakterlerle mb_strtoupper() örneği

<?php
$str 
"Τάχιστη αλώπηξ βαφής ψημένη γη, δρασκελίζει υπέρ νωθρού κυνός";
$str mb_strtoupper($str'UTF-8');
echo 
$str// ΤΆΧΙΣΤΗ ΑΛΏΠΗΞ ΒΑΦΉΣ ΨΗΜΈΝΗ ΓΗ, ΔΡΑΣΚΕΛΊΖΕΙ ΥΠΈΡ ΝΩΘΡΟΎ ΚΥΝΌΣ
?>

Ayrıca Bakınız

add a note add a note

User Contributed Notes 1 note

up
3
serg_x
1 year ago
Only first letter

function mb_ucfirst($string, $encoding = 'UTF-8'){
  $strlen = mb_strlen($string, $encoding);
  $firstChar = mb_substr($string, 0, 1, $encoding);
  $then = mb_substr($string, 1, $strlen - 1, $encoding);
  return mb_strtoupper($firstChar, $encoding) . $then;
}
To Top