CascadiaPHP 2024

mb_strtoupper

(PHP 4 >= 4.3.0, PHP 5, PHP 7, PHP 8)

mb_strtoupperDizgeyi büyük harfli yapar

Açıklama

mb_strtoupper(string $dizge, ?string $kodlama = null): string

dizge içindeki 'abecesel' karakterlerin tamamını büyük harfe çevirir.

Bağımsız Değişkenler

dizge

Büyük harfli yapılacak dizge.

kodlama

kodlama bağımsız değişkeninde karakter kodlaması belirtilir. Belirtilmediği takdirde veya null ise dahili karakter kodlaması kullanılır.

Dönen Değerler

İçindeki 'abecesel' karakterlerin tamamı büyük harfe çevrilmiş olarak dizge.

Örnekler

Örnek 1 - mb_strtoupper() yerele duyarsızlık örneği

<?php
$str
= "Şahizar'ın çok sevdiği küçük bir KUZUSU var.";
$str = mb_strtoupper($str);
echo
$str; // ŞAHIZAR'IN ÇOK SEVDIĞI KÜÇÜK BIR KUZUSU VAR.
?>

Örnek 2 - Latin olmayan karakterlerle mb_strtoupper() örneği

<?php
$str
= "Τάχιστη αλώπηξ βαφής ψημένη γη, δρασκελίζει υπέρ νωθρού κυνός";
$str = mb_strtoupper($str, 'UTF-8');
echo
$str; // ΤΆΧΙΣΤΗ ΑΛΏΠΗΞ ΒΑΦΉΣ ΨΗΜΈΝΗ ΓΗ, ΔΡΑΣΚΕΛΊΖΕΙ ΥΠΈΡ ΝΩΘΡΟΎ ΚΥΝΌΣ
?>

Evrenkod

strtolower() ve strtoupper() gibi standart büyük-küçük harf dönüşüm işlevlerinden farklı olarak, dönüşümü Unicode karakter özelliklerine göre yapar. Bu bakımdan bu işlevin davranışı yerel ayarlardan etkilenmez ve büyük-küçük harf ayrımı yapılabilen her karakteri dönüştürebilir.

Unicode özellikleri hakkında daha fazla bilgi için » http://www.unicode.org/reports/tr21/ adresine bakınız.

Ayrıca Bakınız

add a note

User Contributed Notes 1 note

up
6
serg_x
4 years ago
Only first letter

function mb_ucfirst($string, $encoding = 'UTF-8'){
$strlen = mb_strlen($string, $encoding);
$firstChar = mb_substr($string, 0, 1, $encoding);
$then = mb_substr($string, 1, $strlen - 1, $encoding);
return mb_strtoupper($firstChar, $encoding) . $then;
}
To Top