mb_strwidth

(PHP 4 >= 4.0.6, PHP 5, PHP 7, PHP 8)

mb_strwidthDizge genişliğini döndürür

Açıklama

mb_strwidth(string $dizge, ?string $kodlama = null): int

dizge dizgesinin genişliği ile döner. Burada yarım genişlikte karakterler 1, tam genişlikte karakterler 2 sayılır. Doğu Asya karakter genişlikleri ile ilgili ayrıntılar için bkz.» http://www.unicode.org/reports/tr11/

Çok baytlı karakterler normalde tek baytlı karakterlerden iki misli daha geniştir.

Tam genişlikte karakterler: U+1100-U+115F, U+11A3-U+11A7, U+11FA-U+11FF, U+2329-U+232A, U+2E80-U+2E99, U+2E9B-U+2EF3, U+2F00-U+2FD5, U+2FF0-U+2FFB, U+3000-U+303E, U+3041-U+3096, U+3099-U+30FF, U+3105-U+312D, U+3131-U+318E, U+3190-U+31BA, U+31C0-U+31E3, U+31F0-U+321E, U+3220-U+3247, U+3250-U+32FE, U+3300-U+4DBF, U+4E00-U+A48C, U+A490-U+A4C6, U+A960-U+A97C, U+AC00-U+D7A3, U+D7B0-U+D7C6, U+D7CB-U+D7FB, U+F900-U+FAFF, U+FE10-U+FE19, U+FE30-U+FE52, U+FE54-U+FE66, U+FE68-U+FE6B, U+FF01-U+FF60, U+FFE0-U+FFE6, U+1B000-U+1B001, U+1F200-U+1F202, U+1F210-U+1F23A, U+1F240-U+1F248, U+1F250-U+1F251, U+20000-U+2FFFD, U+30000-U+3FFFD. Diğer karakterlerin tümü yarım genişliktedir.

Bağımsız Değişkenler

dizgi

Genişliği hesaplanacak dizge.

kodlama

kodlama bağımsız değişkeninde karakter kodlaması belirtilir. Belirtilmediği takdirde veya null ise dahili karakter kodlaması kullanılır.

Dönen Değerler

dizge dizgesinin genişliği.

Sürüm Bilgisi

Sürüm: Açıklama
8.0.0kodlama artık null olabiliyor.

Örnekler

Örnek 1 - mb_strwidth() örneği

<?php
var_dump
(
mb_strwidth('a'), // LATIN SMALL LETTER A
mb_strwidth("\u{ff41}") // FULLWIDTH LATIN SMALL LETTER A
);
?>

Yukarıdaki örneğin çıktısı:

int(1)
int(2)

Ayrıca Bakınız

add a note

User Contributed Notes 2 notes

up
1
Anonymous
16 years ago
Note: mb_strwidth is NOT returning bytes. It's returning the width of monotype characters. (In some languages, some characters will take up 2 character widths if displayed in monotype.)
up
0
Adam Altman
10 years ago
Important, if you're looking to trim/cut/truncate a string so that it will fit a certain byte size (for example to fit in a database field), look at: mb_strcut()
To Top