mb_ereg_search_setpos

(PHP 4 >= 4.2.0, PHP 5, PHP 7, PHP 8)

mb_ereg_search_setposSonraki düzenli ifade eşleşmesinin başlangıç noktasını tanımlar

Açıklama

mb_ereg_search_setpos(int $başlangıç): bool

mb_ereg_search_setpos() işlevi, mb_ereg_search() işlevi için başlangıç noktası tanımlar.

Değiştirgeler

başlangıç

Başlangıç noktası olarak tanımlanacak konum. Negatifse dizinin sonundan itibaren sayılan konumu belirtir.

Dönen Değerler

Başarı durumunda true, başarısızlık durumunda false döner.

Sürüm Bilgisi

Sürüm: Açıklama
7.1.0 başlangıç artık negatif olabiliyor.

Notlar

Bilginize:

Bu işlev karakter kodlaması olarak dahili kodlamayı veya mb_regex_encoding() işlevi tarafından belirtilen karakter kodlamasını kullanır.

Ayrıca Bakınız

  • mb_regex_encoding() - Çok baytlı düzenli ifade işlevleri için geçerli kodlamayı dizge olarak atar/döndürür
  • mb_ereg_search_init() - Çok baytlı düzenli ifade eşleşmesi için kullanılacak dizge ve düzenli ifadeyi tanımlar

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top