Dutch PHP Conference 2021 - Call for Papers

mb_ereg_search_setpos

(PHP 4 >= 4.2.0, PHP 5, PHP 7, PHP 8)

mb_ereg_search_setposSonraki düzenli ifade eşleşmesinin başlangıç noktasını tanımlar

Açıklama

mb_ereg_search_setpos ( int $konum ) : bool

mb_ereg_search_setpos() işlevi, mb_ereg_search() işlevi için başlangıç noktası tanımlar.

Değiştirgeler

konum

Başlangıç noktası olarak tanımlanacak konum.

Dönen Değerler

Başarı durumunda true, başarısızlık durumunda false döner.

Notlar

Bilginize:

Bu işlev karakter kodlaması olarak dahili kodlamayı veya mb_regex_encoding() işlevi tarafından belirtilen karakter kodlamasını kullanır.

Ayrıca Bakınız

  • mb_regex_encoding() - mbregex işlevleri için geçerli kodlamayı dizge olarak döndürür
  • mb_ereg_search_init() - Çok baytlı düzenli ifade eşleşmesi için kullanılacak dizge ve düzenli ifadeyi tanımlar

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top