mb_ereg_search_getpos

(PHP 4 >= 4.2.0, PHP 5, PHP 7, PHP 8)

mb_ereg_search_getposSonraki düzenli ifade eşleşmesi için başlangıç konumunu döndürür

Açıklama

mb_ereg_search_getpos(): int

Sonraki çok baytlı düzenli ifade eşleşmesi için başlangıç konumunu döndürür.

Bağımsız Değişkenler

Bu işlevin bağımsız değişkeni yoktur.

Dönen Değerler

mb_ereg_search_getpos() işlevi, mb_ereg_search(), mb_ereg_search_pos(), mb_ereg_search_regs() işlevleri için düzenli ifade eşleşmesinin başlangıç konumunu döndürür. Konum dizgenin başlangıcından itibaren bayt sayısını ifade eder.

Notlar

Bilginize:

Bu işlev karakter kodlaması olarak dahili kodlamayı veya mb_regex_encoding() işlevi tarafından belirtilen karakter kodlamasını kullanır.

Ayrıca Bakınız

  • mb_regex_encoding() - Çok baytlı düzenli ifade işlevleri için geçerli kodlamayı dizge olarak atar/döndürür
  • mb_ereg_search_setpos() - Sonraki düzenli ifade eşleşmesinin başlangıç noktasını tanımlar

add a note

User Contributed Notes 1 note

up
-3
patil16nit at gmail dot com
8 years ago
The function mb_ereg_search_pos() returns matched byte length, not the position of the search part.
To Top