PHP 8.1.28 Released!

mb_http_output

(PHP 4 >= 4.0.6, PHP 5, PHP 7, PHP 8)

mb_http_outputHTTP çıktı karakter kodlamasını tanımlar/döndürür

Açıklama

mb_http_output(?string $kodlama = null): string|bool

HTTP çıktı karakter kodlamasını tanımlar/döndürür. Bu işlevden sonra çıktı kodlaması dahili kodlamadan kodlama ile belirtilen kodlamaya dönüştürülür.

Bağımsız Değişkenler

kodlama

Belirtilmişse, işlev HTTP çıktı karakter kodlamasını tanımlar.

Belirtilmemişse, işlev HTTP çıktı karakter kodlamasını döndürür.

Dönen Değerler

kodlama belirtilmemişse, işlev HTTP çıktı karakter kodlamasını döndürür. Aksi takdirde, başarı durumunda true başarısızlık durumunda false döner.

Sürüm Bilgisi

Sürüm: Açıklama
8.0.0kodlama artık null olabiliyor.

Ayrıca Bakınız

add a note

User Contributed Notes 1 note

up
3
anders jenbo pc dk
16 years ago
By default this is set to 'pass' witch means that php will not touch the encoding and output it as it is in the source file.

Normaly this function isn't needed as long as you save the .php file in the same encoding as you want it to output as well as retrive all input in the same encoding, but it don't seam to herd as long as it able to figure out what encoding the output is in ín the first place.
To Top