CascadiaPHP 2024

mb_ereg_search_regs

(PHP 4 >= 4.2.0, PHP 5, PHP 7, PHP 8)

mb_ereg_search_regsÇok baytlı düzenli ifadenin eşleşen parçası ile döner

Açıklama

mb_ereg_search_regs(?string $kalıp = null, ?string $seçenekler = null): array|false

Çok baytlı düzenli ifadenin eşleşen parçası ile döner.

Bağımsız Değişkenler

kalıp

Aranacak kalıp.

seçenekler

Arama seçenekleri. Ayrıntılar mb_regex_set_options() işlevinde bulunabilir.

Dönen Değerler

mb_ereg_search_regs() işlevi çok baytlı düzenli ifadeyi eşleştirmeye çalışır, eğer eşleşen bir parça varsa, eşleşen parçanın alt dizgesini ilk eleman olarak, köşeli ayraçlı ilk grubu ikinci eleman olarak, ikinci grubu üçüncü eleman olarak, ... bir dizi içinde döndürür. Bir hata oluşursa işlev false döndürür.

Sürüm Bilgisi

Sürüm: Açıklama
8.0.0 kalıp ve seçenekler artık null olabiliyor.

Notlar

Bilginize:

Bu işlev karakter kodlaması olarak dahili kodlamayı veya mb_regex_encoding() işlevi tarafından belirtilen karakter kodlamasını kullanır.

Ayrıca Bakınız

  • mb_regex_encoding() - Çok baytlı düzenli ifade işlevleri için geçerli kodlamayı dizge olarak atar/döndürür
  • mb_ereg_search_init() - Çok baytlı düzenli ifade eşleşmesi için kullanılacak dizge ve düzenli ifadeyi tanımlar

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top