Dutch PHP Conference 2021 - Call for Papers

mb_ereg_search_regs

(PHP 4 >= 4.2.0, PHP 5, PHP 7, PHP 8)

mb_ereg_search_regsÇok baytlı düzenli ifadenin eşleşen parçası ile döner

Açıklama

mb_ereg_search_regs ( string $şablon = ? , string $seçenek = "ms" ) : array

Çok baytlı düzenli ifadenin eşleşen parçası ile döner.

Değiştirgeler

şablon

Aranacak şablon.

seçenek

Arama seçeneği. 'ms' öntanımlıdır.

Dönen Değerler

mb_ereg_search_regs() işlevi çok baytlı düzenli ifadeyi eşleştirmeye çalışır, eğer eşleşen bir parça varsa, eşleşen parçanın alt dizgesini ilk eleman olarak, köşeli ayraçlı ilk grubu ikinci eleman olarak, ikinci grubu üçüncü eleman olarak, ... bir dizi içinde döndürür. Bir hata oluşursa işlev false döndürür.

Notlar

Bilginize:

Bu işlev karakter kodlaması olarak dahili kodlamayı veya mb_regex_encoding() işlevi tarafından belirtilen karakter kodlamasını kullanır.

Ayrıca Bakınız

  • mb_regex_encoding() - mbregex işlevleri için geçerli kodlamayı dizge olarak döndürür
  • mb_ereg_search_init() - Çok baytlı düzenli ifade eşleşmesi için kullanılacak dizge ve düzenli ifadeyi tanımlar

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top