mb_http_input

(PHP 4 >= 4.0.6, PHP 5, PHP 7, PHP 8)

mb_http_inputHTTP girdi karakter kodlamasını algılar

Açıklama

mb_http_input(?string $tür = null): array|string|false

HTTP girdi karakter kodlamasını algılar.

Bağımsız Değişkenler

tür

Girdi türü: GET için "G", POST için "P", COOKIE için "C", dizge için "S", liste için "L" ve tam liste için "I" (bir dizi döner). tür belirtilmezse son işlenen girdinin türü ile döner.

Dönen Değerler

Belirtilentüre ilişkin karakter kodlaması adı veya tür olarak "I" belirtilmişse karakter kodlaması adarını içeren bir dizi ya da mb_http_input() belirtilen HTTP girdisini işlemezse false döner.

Sürüm Bilgisi

Sürüm: Açıklama
8.0.0 tür artık null olabiliyor.

Ayrıca Bakınız

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top