PHP 8.0.24 Released!

mb_encoding_aliases

(PHP 5 >= 5.3.0, PHP 7, PHP 8)

mb_encoding_aliasesBilinen bir kodlama türünün takma adını döndürür

Açıklama

mb_encoding_aliases(string $kodlama): array

kodlama türünün bilinen takma adlarını içeren bir dizi döndürür.

Değiştirgeler

kodlama

Takma adlarına bakılacak kodlama.

Dönen Değerler

Başarı durumunda kodlama takma adlarını içeren sayısal indisli bir dizi, başarısızlık durumunda false döner

Hatalar/İstisnalar

kodlama bilinmiyorsa E_WARNING seviyesinde bir hata üretilir.

Örnekler

Örnek 1 - mb_encoding_aliases() örneği

<?php
$encoding        
'ASCII';
$known_encodings mb_list_encodings();

if (
in_array($encoding$known_encodings)) {

    
$aliases mb_encoding_aliases($encoding);
    
print_r($aliases);

} else {

    echo 
"$encoding diye bir kodlama bilinmiyor.\n";

}
?>

Yukarıdaki örnek şuna benzer bir çıktı üretir:

Array
(
  [0] => ANSI_X3.4-1968
  [1] => iso-ir-6
  [2] => ANSI_X3.4-1986
  [3] => ISO_646.irv:1991
  [4] => US-ASCII
  [5] => ISO646-US
  [6] => us
  [7] => IBM367
  [8] => cp367
  [9] => csASCII
)

Ayrıca Bakınız

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top