mb_encoding_aliases

(PHP 5 >= 5.3.0, PHP 7, PHP 8)

mb_encoding_aliasesBilinen bir kodlama türünün takma adını döndürür

Açıklama

mb_encoding_aliases(string $kodlama): array

kodlama türünün bilinen takma adlarını içeren bir dizi döndürür.

Bağımsız Değişkenler

kodlama

Takma adlarına bakılacak kodlama.

Dönen Değerler

Başarı durumunda kodlama takma adlarını içeren sayısal indisli bir dizi döner.

Hatalar/İstisnalar

kodlama bilinmiyorsa ValueError istisnası oluşur.

Sürüm Bilgisi

Sürüm: Açıklama
8.0.0 kodlama bilinmiyorsa artık ValueError istisnası oluşuyor, evvelce bir E_WARNING çıktılanır ve işlev false döndürürdü.

Örnekler

Örnek 1 - mb_encoding_aliases() örneği

<?php
$encoding
= 'ASCII';
$known_encodings = mb_list_encodings();

if (
in_array($encoding, $known_encodings)) {

$aliases = mb_encoding_aliases($encoding);
print_r($aliases);

} else {

echo
"$encoding diye bir kodlama bilinmiyor.\n";

}
?>

Yukarıdaki örnek şuna benzer bir çıktı üretir:

Array
(
  [0] => ANSI_X3.4-1968
  [1] => iso-ir-6
  [2] => ANSI_X3.4-1986
  [3] => ISO_646.irv:1991
  [4] => US-ASCII
  [5] => ISO646-US
  [6] => us
  [7] => IBM367
  [8] => cp367
  [9] => csASCII
)

Ayrıca Bakınız

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top