Dutch PHP Conference 2021 - Call for Papers

mb_ereg_search_pos

(PHP 4 >= 4.2.0, PHP 5, PHP 7, PHP 8)

mb_ereg_search_posEvvelce tanımlanmış çok baytlı dizge için çok baytlı düzenli ifadenin eşleşen parçasının uzunluğunu ve konumunu döndürür

Açıklama

mb_ereg_search_pos ( string $şablon = ? , string $seçenek = "ms" ) : array

Evvelce tanımlanmış çok baytlı dizge için çok baytlı düzenli ifadenin eşleşen parçasının uzunluğunu ve konumunu döndürür.

Eşleştirilecek dizge mb_ereg_search_init() işlevi ile belirtilir. Belirtilmezse, evvelce belirtilmiş olan kullanılır.

Değiştirgeler

şablon

Eşleştirilecek şablon.

seçenek

Arama seçeneği. 'ms' öntanımlıdır.

Dönen Değerler

Çok baytlı düzenli ifade için eşleşen parçanın konumunu ve uzunluğunu içeren bir dizi ile döner. Dizinin ilk elemanı eşleşen parçanın konumu, ikinci elemanı ise bayt cinsinden uzunluğudur. Bir hata durumunda false döner.

Notlar

Bilginize:

Bu işlev karakter kodlaması olarak dahili kodlamayı veya mb_regex_encoding() işlevi tarafından belirtilen karakter kodlamasını kullanır.

Ayrıca Bakınız

  • mb_regex_encoding() - mbregex işlevleri için geçerli kodlamayı dizge olarak döndürür
  • mb_ereg_search_init() - Çok baytlı düzenli ifade eşleşmesi için kullanılacak dizge ve düzenli ifadeyi tanımlar

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top