mb_ereg_search_pos

(PHP 4 >= 4.2.0, PHP 5, PHP 7, PHP 8)

mb_ereg_search_posEvvelce tanımlanmış çok baytlı dizge için çok baytlı düzenli ifadenin eşleşen parçasının uzunluğunu ve konumunu döndürür

Açıklama

mb_ereg_search_pos ( string|null $kalıp = null , string|null $seçenekler = null ) : array|false

Evvelce tanımlanmış çok baytlı dizge için çok baytlı düzenli ifadenin eşleşen parçasının uzunluğunu ve konumunu döndürür.

Eşleştirilecek dizge mb_ereg_search_init() işlevi ile belirtilir. Belirtilmezse, evvelce belirtilmiş olan kullanılır.

Değiştirgeler

şablon

Eşleştirilecek şablon.

seçenekler

Arama seçenekleri. Ayrıntılar mb_regex_set_options() işlevinde bulunabilir.

Dönen Değerler

Çok baytlı düzenli ifade için eşleşen parçanın konumunu ve uzunluğunu içeren iki boyutlu bir dizi ile döner. Dizinin ilk elemanı eşleşen parçanın dizgenin başlangıcına göre konumu, ikinci elemanı ise eşleşen parçanın bayt cinsinden uzunluğudur.

Bir hata durumunda false döner.

Sürüm Bilgisi

Sürüm: Açıklama
8.0.0 kalıp ve seçenekler artık null olabiliyor.

Notlar

Bilginize:

Bu işlev karakter kodlaması olarak dahili kodlamayı veya mb_regex_encoding() işlevi tarafından belirtilen karakter kodlamasını kullanır.

Ayrıca Bakınız

  • mb_regex_encoding() - Çok baytlı düzenli ifade işlevleri için geçerli kodlamayı dizge olarak atar/döndürür
  • mb_ereg_search_init() - Çok baytlı düzenli ifade eşleşmesi için kullanılacak dizge ve düzenli ifadeyi tanımlar

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top