PHPCon Poland 2024

mb_get_info

(PHP 4 >= 4.2.0, PHP 5, PHP 7, PHP 8)

mb_get_infoMbstring bağımsız değişkenlerinin dahili ayarlarını döndürür

Açıklama

mb_get_info(string $tür = "all"): array|string|int|false|null

mb_get_info() işlevi, mbstring bağımsız değişkenlerinin dahili ayarlarını döndürür.

Bağımsız Değişkenler

tür

tür belirtilmemişse ya da "all" olarak belirtilmişse, "internal_encoding", "http_input", "http_output", "http_output_conv_mimetypes", "mail_charset", "mail_header_encoding", "mail_body_encoding", "illegal_chars", "encoding_translation", "language", "detect_order", "substitute_character" ve "strict_detection" elemanlarını içeren bir dizi döner.

Eğer tür olarak "internal_encoding", "http_input", "http_output", "http_output_conv_mimetypes", "mail_charset", "mail_header_encoding", "mail_body_encoding", "illegal_chars", "encoding_translation", "language", "detect_order", "substitute_character" veya "strict_detection" belirtilmişse belirtilen ayar seçeneği döndürülür.

Dönen Değerler

tür belirtilmemişse, tür bilgisini içeren bir dizi, başarısızlık durumunda false döner

Sürüm Bilgisi

Sürüm: Açıklama
8.0.0 "func_overload" ve "func_overload_list" artık desteklenmiyor.

Ayrıca Bakınız

  • mb_regex_encoding() - Çok baytlı düzenli ifade işlevleri için geçerli kodlamayı dizge olarak atar/döndürür
  • mb_http_output() - HTTP çıktı karakter kodlamasını tanımlar/döndürür

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top