mb_get_info

(PHP 4 >= 4.2.0, PHP 5, PHP 7)

mb_get_infoMbstring değiştirgelerinin dahili ayarlarını döndürür

Açıklama

mb_get_info ([ string $tür = "all" ] ) : mixed

mb_get_info() işlevi, mbstring değiştirgelerinin dahili ayarlarını döndürür.

Değiştirgeler

tür

tür belirtilmemişse ya da "all" olarak belirtilmişse, "internal_encoding", "http_output", "http_input", "func_overload", "mail_charset", "mail_header_encoding", "mail_body_encoding" elemanlarını içeren bir dizi döner.

Eğer tür olarak "http_output", "http_input", "internal_encoding" veya"func_overload" belirtilmişse belirtilen ayar değiştirgesi döndürülür.

Dönen Değerler

tür belirtilmemişse, tür bilgisini içeren bir dizi; aksi takdirde, belirtilen türe özgü bir dizi döner.

Sürüm Bilgisi

Sürüm: Açıklama
5.1.3 "mail_charset", "mail_header_encoding" ve "mail_body_encoding" girdileri kullanılabilir oldu.
5.3.0 "http_output_conv_mimetypes" giridisi kullanılabilir oldu.

Ayrıca Bakınız

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top