mb_detect_order

(PHP 4 >= 4.0.6, PHP 5, PHP 7, PHP 8)

mb_detect_orderKarakter kodlaması algılama sırasını tanımlar/döndürür

Açıklama

mb_detect_order(array|string|null $kodlama_listesi = null): array|bool

kodlama_listesi ile belirtilen otomatik karakter kodlaması algılama sırasını tanımlar.

Bağımsız Değişkenler

kodlama_listesi

kodlama_listesi bir dizi veya karakter kodlamalarının virgül ayraçlı listesi olarak belirtilir. Bkz, desteklenen kodlamalar

kodlama_listesi null ise veya belirtilmezse karakter kodlaması algılama sırasını içeren bir dizi döner.

Bu ayar, mb_detect_encoding() ve mb_send_mail() işlevini etkiler.

mbstring şimdilik aşağıdaki kodlama algılama süzgeçlerini gerçeklemiştir. Bu kodlamalarla ilgili geçersiz bir bayt dizilimine rastlanırsa kodlama algılaması başarısız olur.

UTF-8, UTF-7, ASCII, EUC-JP,SJIS, eucJP-win, SJIS-win, JIS, ISO-2022-JP

Bir ISO-8859-* karakter kodlamasını, mbstring daima ISO-8859-* olarak algılar.

UTF-16, UTF-32, UCS2 ve UCS4 için algılama daima başarısız olacaktır.

Dönen Değerler

Kodlama algılama sırasını ayarlarken başarı durumunda true, başarısızlık durumunda false döner

Kodlama algılama sırasını alırken, kodlamaların sıralı bir dizisi döndürülür.

Sürüm Bilgisi

Sürüm: Açıklama
8.0.0kodlama artık null olabiliyor.

Örnekler

Örnek 1 - mb_detect_order() örnekleri

<?php
/* Algı sırasını virgül ayraçlı liste olarak verelim */
mb_detect_order("eucjp-win,sjis-win,UTF-8");

/* Algı sırasını dizi olarak verelim */
$dizi[] = "ASCII";
$dizi[] = "JIS";
$dizi[] = "EUC-JP";
mb_detect_order($dizi);

/* Geçerli algı sırasını görelim */
echo implode(", ", mb_detect_order());
?>

Örnek 2 - Yararsız algılama sırası

; Daima ISO-8859-1 algılanır
detect_order = ISO-8859-1, UTF-8

; Daima UTF-8 algılanır, çünkü ASCII/UTF-7 değerleri
; UTF-8 için geçerlidir
detect_order = UTF-8, ASCII, UTF-7

Ayrıca Bakınız

add a note

User Contributed Notes 1 note

up
0
Anonymous
4 months ago
Perhaps obvious to most everyone, but the
default filter list was shorter than I expected:
['ASCII','UTF-8'], in that order.

c. 2024, 60% of websites globally declared charset 'UTF-8'
So if you're experimenting with multibyte encodings other than UTF-8, you have to specify your detect_order, choosing from the list of implemented filters.
To Top