mb_strrichr

(PHP 5 >= 5.2.0, PHP 7, PHP 8)

mb_strrichrHarf büyüklüğüne duyarsız olarak bir dizgenin içinde bulunan bir karaktere göre dizgenin ilk veya son bölümü ile döner

Açıklama

mb_strrichr(
    string $samanlık,
    string $iğne,
    bool $ilk_parça = false,
    ?string $kodlama = null
): string|false

mb_strrichr() işlevi, samanlık içinde iğne'yi bulur ve iğne'nin yerine göre samanlık dizgesinin ilk veya son parçası ile döner. Eğer samanlık içinde iğne yoksa false döndürür. mb_strrchr() işlevinden farklı olarak mb_strrichr() harf büyüklüğüne duyarsızdır.

Bağımsız Değişkenler

samanlık

Sonuncu iğne'nin aranacağı dizge.

iğne

samanlık içinde aranacak karakter.

ilk_parça

samanlık dizgesinin hangi parçasının döndürüleceğini belirler. true atanırsa samanlık dizgesinin ilk karakterinden (dahil) iğne karakterine (hariç) kadar olan parçayla döner. false atanırsa, iğne karakterinden (dahil) samanlık dizgesinin son karakterine (dahil) kadar olan parça döndürülür.

kodlama

kodlama bağımsız değişkeninde karakter kodlaması belirtilir. Belirtilmediği takdirde veya null ise dahili karakter kodlaması kullanılır.

Dönen Değerler

Eğer samanlık içinde iğne yoksa false, aksi takdirde ilk veya son samanlık parçası ile döner.

Sürüm Bilgisi

Sürüm: Açıklama
8.0.0 iğne artık boş dizge kabul ediyor.
8.0.0kodlama artık null olabiliyor.

Ayrıca Bakınız

  • mb_stristr() - Harf büyüklüğüne duyarsız olarak, bir dizgenin içinde başka bir dizgeye ilk rastlanılan noktaya göre dizgenin ilk veya son bölümü ile döner
  • mb_strrchr() - Bir dizgenin içinde bulunan bir karaktere göre dizgenin ilk veya son bölümü ile döner

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top