mb_ereg_match

(PHP 4 >= 4.2.0, PHP 5, PHP 7, PHP 8)

mb_ereg_matchÇok baytlı dizge için düzenli ifadeyi eşleştirir

Açıklama

mb_ereg_match(string $kalıp, string $dizge, ?string $seçenekler = null): bool

Bir düzenli ifadeyi çok baytlı bir dizge ile eşleştirir.

Bilginize: kalıp sadece dizge başlangıcında eşleşir.

Bağımsız Değişkenler

kalıp

Düzenli ifade kalıbı.

dizge

Kalıbın aranacağı dizge.

seçenekler

Arama seçenekleri. Ayrıntılar mb_regex_set_options() işlevinde bulunabilir.

Dönen Değerler

dizge, şablon ile eşleşirse true eşleşmezse false döner.

Sürüm Bilgisi

Sürüm: Açıklama
8.0.0 seçenekler artık null olabiliyor.

Notlar

Bilginize:

Bu işlev karakter kodlaması olarak dahili kodlamayı veya mb_regex_encoding() işlevi tarafından belirtilen karakter kodlamasını kullanır.

Ayrıca Bakınız

  • mb_regex_encoding() - Çok baytlı düzenli ifade işlevleri için geçerli kodlamayı dizge olarak atar/döndürür
  • mb_ereg() - Düzenli ifadeyi çok baytlı karakter desteğiyle eşleştirir

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top