mb_strrpos

(PHP 4 >= 4.0.6, PHP 5, PHP 7, PHP 8)

mb_strrposBir dizgenin içinde başka bir dizgeye son rastlanılan noktanın indisini döndürür

Açıklama

mb_strrpos(
    string $samanlık,
    string $iğne,
    int $başlangıç = 0,
    ?string $kodlama = null
): int|false

Karakter sayısına dayalı olarak güvenilir bir çok baytlı strrpos() işlemi yürütür. iğne'nin ilk karakterinin yeri samanlık dizgesinin ilk karakterine göre hesaplanır. İlk karakterin indisi 0'dır.

Bağımsız Değişkenler

samanlık

Sonuncu iğne'nin aranacağı dizge.

iğne

samanlık içinde sonuncusu aranacak dizge.

başlangıç
samanlık içinde aramanın başlatılacağı konum. Negatif bir değer samanlık dizgesinin son karakterine göre aramanın durdurulacağı konumu belirtir.
kodlama

kodlama bağımsız değişkeninde karakter kodlaması belirtilir. Belirtilmediği takdirde veya null ise dahili karakter kodlaması kullanılır.

Dönen Değerler

Sonuncu iğne'nin samanlık içinde bulunduğu yerin indisi ile döner. Eğer samanlık içinde iğne yoksa false döndürür.

Sürüm Bilgisi

Sürüm: Açıklama
8.0.0 Başlangıç bağımsız değişkenini kaldırmadan üçüncü bağımsız değişken olarak kodlama bağımsız değişkeni aktarılıyor.
8.0.0 iğne artık boş dizge kabul ediyor.
8.0.0kodlama artık null olabiliyor.

Ayrıca Bakınız

  • mb_strpos() - Bir dizgenin içinde başka bir dizgeye ilk rastlanılan noktanın indisini döndürür
  • mb_internal_encoding() - Dahili karakter kodlamasını tanımlar/döndürür
  • strrpos() - Bir dizgede bir karakterin sonuncusunu bulur

add a note

User Contributed Notes 2 notes

up
1
Anonymous
18 years ago
mb_strrpos throws a warning if $haystack is empty.
strrpos simply returns FALSE.

This is something to be wary of if overloading the mb functions.
up
-2
Anonymous
9 years ago
"Negative values will stop searching at an arbitrary point prior to the end of the string. " ist misleading.
The needle may not fully part of searchrange, defined by a negative offset.
A negative offsets marks the last byte, where a search could start.
<?php
$test
= "Hallo, Herr Gött";
var_dump(strlen($test)); // int(17)
var_dump(mb_strrpos($test,'ött',13)); // int(13)
var_dump(mb_strrpos($test,'ött',-4)); // int(13) 17-4 = 13
var_dump(mb_strrpos($test,'ött',-5)); // bool(false)
?>
To Top