mb_scrub

(PHP 7 >= 7.2.0, PHP 8)

mb_scrubBozuk bayt dizilerini yedek karakterle değiştirir

Açıklama

mb_scrub(string $dizge, ?string $kodlama = null): string

Belirtilen kodlamadan veya herhangi bir kodlama belirtilmemişse öntanımlı kodlamadan aynı kodlamaya bir karakter kümesi dönüşümü gerçekleştirir. Herhangi bir geçersiz bayt dizisinin yedek karakterle değiştirilmesi gibi bir etki sağlar.

Bağımsız Değişkenler

dizge

Girdi dizgesi.

kodlama

dizgeyi yorumlamak için kullanılan kodlama. Atlanırsa veya null belirtilirse mbstring.internal_encoding yönergesine değer atanmışsa bu değer kullanılır, yoksa yerine default_charset setting yönergesindeki değer kullanılır.

Dönen Değerler

Geçersiz baytları değiştirilmiş dizge.

Sürüm Bilgisi

Sürüm: Açıklama
8.0.0kodlama artık null olabiliyor.
add a note

User Contributed Notes 1 note

up
24
Sammitch
6 years ago
Replaces 'ill-formed' byte sequences with '?'.

See: https://github.com/php/php-src/pull/1099
To Top