mb_strrchr

(PHP 5 >= 5.2.0, PHP 7, PHP 8)

mb_strrchrBir dizgenin içinde bulunan bir karaktere göre dizgenin ilk veya son bölümü ile döner

Açıklama

mb_strrchr(
    string $samanlık,
    string $iğne,
    bool $ilk_parça = false,
    ?string $kodlama = null
): string|false

mb_strrchr() işlevi, samanlık içinde ilk iğne'yi bulur ve ilk_parça değerine göre samanlık dizgesinin ilk veya son parçası ile döner. Eğer samanlık içinde iğne yoksa false döndürür.

Bağımsız Değişkenler

samanlık

Sonuncu iğne'nin aranacağı dizge.

iğne

samanlık içinde aranacak karakter.

ilk_parça

samanlık dizgesinin hangi parçasının döndürüleceğini belirler. true atanırsa samanlık dizgesinin ilk karakterinden (dahil) iğne karakterine (hariç) kadar olan parçayla döner. false atanırsa, iğne karakterinden (dahil) samanlık dizgesinin son karakterine (dahil) kadar olan parça döndürülür. false öntanımlıdır.

kodlama

kodlama bağımsız değişkeninde karakter kodlaması belirtilir. Belirtilmediği takdirde veya null ise dahili karakter kodlaması kullanılır.

Dönen Değerler

Eğer samanlık içinde iğne yoksa false, aksi takdirde ilk veya son samanlık parçası ile döner.

Sürüm Bilgisi

Sürüm: Açıklama
8.0.0 iğne artık boş dizge kabul ediyor.
8.0.0kodlama artık null olabiliyor.

Ayrıca Bakınız

  • strrchr() - Bir dizgede belli bir karakterin sonuncusuna göre dizgenin bir parçasıyla döner
  • mb_strstr() - Bir dizgenin içinde başka bir dizgeye ilk rastlanılan noktaya göre dizgenin ilk veya son bölümü ile döner
  • mb_strrichr() - Harf büyüklüğüne duyarsız olarak bir dizgenin içinde bulunan bir karaktere göre dizgenin ilk veya son bölümü ile döner

add a note

User Contributed Notes 1 note

up
0
Anonymous
1 year ago
needle: /
string: o/a/i

if before_needle is 1 then needle is excluded: "o/a"
if before_needle is false then needle is included: "/i"

as code:

$str="o/a/i";
$cs="/";

echo "if before_needle == 1 then needle is excluded"."\n";
$str="o/a/i";
$cs="/";
echo mb_strrchr ($str,$cs,1)."\n";

echo "if before_needle == false then needle is included"."\n";
$str="o/a/i";
$cs="/";
echo mb_strrchr ($str,$cs,0)."\n";
To Top